Τις πολιτικές του Σχεδίου «Κύπρος – το Αύριο» παρουσιάζει ο Πρόεδρος

Το Σχέδιο «Κύπρος – το Αύριο» είναι ένας συνολικός οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός της χώρας, ώστε να συμβαδίζει με τις επιταγές της σύγχρονης εποχής

Το Σχέδιο «Κύπρος – το Αύριο» είναι ένας συνολικός οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός της χώρας, ώστε να συμβαδίζει με τις επιταγές της σύγχρονης εποχής

Τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τις κοινωνικές πολιτικές και τα αναπτυξιακά έργα που υλοποίησε η Κυβέρνηση ή έχει προγραμματίσει στο πλαίσιο του Σχεδίου «Κύπρος – το Αύριο», στον τομέα «Κράτος Πρόνοιας – Κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς» θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε εκδήλωση, που θα λάβει χώρα σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, στην οποία θα λάβουν μέρος και εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων, οι οποίοι σχετίζονται με την προαναφερθείσα θεματική ενότητα.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας Ανδρέα Ιωσήφ, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα προβεί σε ανασκόπηση της πορείας υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος από το 2013 μέχρι σήμερα στον εν λόγω πυλώνα πολιτικής σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις, τις πολιτικές και τις εθνικές στρατηγικές που υιοθετήθηκαν, αλλά και των συναφών αναπτυξιακών δράσεων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ΕΕΕ, την επιδοματική πολιτική, τη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και των ατόμων με αναπηρίες, την παροχή συνδρομής προς τα παιδιά, τη γυναίκα και την οικογένεια, καθώς σε ό,τι αφορά την ευρύτερη στεγαστική πολιτική.

Σημειώνεται επίσης πως πρόκειται για την πρώτη τέτοιου είδους εκδήλωση, ενώ ανάλογος προγραμματισμός γίνεται και για το επόμενο διάστημα για άλλους πυλώνες πολιτικής, ώστε να δοθεί πλήρης εικόνα στην κοινωνία των πολιτών για τις πρόνοιες του Σχεδίου «Κύπρος – το Αύριο» και πώς αυτές θα υλοποιηθούν, αλλά και για να γίνουν οι πολίτες κοινωνοί του επιτελεσθέντος έργου της Κυβέρνησης.

Όπως αναφέρεται, το Σχέδιο «Κύπρος – το Αύριο» είναι ένας συνολικός οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός της χώρας, ώστε να συμβαδίζει με τις επιταγές της σύγχρονης εποχής, σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας, περιβαλλοντικής και ψηφιακής προσαρμογής και ανάπτυξης.

Το συνολικό ποσό για υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 2021-2026, ανέρχεται, χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες των ετήσιων προϋπολογισμών, στα 4.4 δισεκατομμύρια Ευρώ και αναμένεται να ευεργετηθεί το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας, αφού, πέραν της προβλεπόμενης αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, θα προστεθεί ένα επιπλέον ποσοστό ύψους 7%, ενώ από την υλοποίηση των κονδυλίων του Σχεδίου προβλέπεται να δημιουργηθούν πέραν των 11 χιλιάδων νέων, καλά αμειβόμενων, θέσεων εργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy