Ποια ήταν η Ζέτα Αιμιλιανίδου και η πορεία της ως Υπουργός Εργασίας

"Η Υπουργός των μεταρρυθμίσεων" και η 9χρονη γεμάτη προκλήσεις πορεία στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

"Η Υπουργός των μεταρρυθμίσεων" και η 9χρονη γεμάτη προκλήσεις πορεία στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Υπουργού Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου η οποία “έφυγε” σε ηλικία 67 ετών, τρεις εβδομάδες μετά τη νοσηλεία της στο ιδιωτικό νοσοκομείο των Αθηνών “Υγεία”, αφού υπέστη ανεύρυσμα εγκεφάλου.

Ποια ήταν η Ζέτα Αιμιλιανίδου

Η Ζέτα Αιμιλιανίδου γεννήθηκε στη Λευκωσία. Έχει αποκτήσει πτυχίο Νομικών σπουδών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος διπλώματος “Marketing Management” του Cyprus Institute of Marketing. Έχει πετύχει στις εξετάσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και είναι εγγεγραμμένη δικηγόρος από το 1978.

Διαβάστε επίσης: Θλίψη στον πολιτικό κόσμο: “Έφυγε” η Ζέτα Αιμιλιανίδου

Από το 2001 μέχρι το 2010 ήταν Διευθύντρια Τμήματος Τελωνείων και Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Διετέλεσε, επίσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Από το 2010 μέχρι το 2013 υπηρέτησε ως Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού και διετέλεσε, επίσης, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου και του Ειδικού Ταμείου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης υπηρεσίας της, υπήρξε επικεφαλής της ομάδας που ετοίμασε την παρούσα Τελωνειακή Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και μέλος της ομάδας που σχεδίασε και ετοίμασε την περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσίας. Είναι η συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο “Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας στην Κύπρο” που εκδόθηκε το 1992, τη χρονιά που τέθηκε για πρώτη φορά σε ισχύ η περί ΦΠΑ Νομοθεσία. Ως Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού είχε την ευθύνη ολοκλήρωσης του 2ου Γύρου Χορήγησης Αδειών Εξερεύνησης Υδρογονανθράκων σε Υπεράκτιες περιοχές της Κύπρου και ήταν η πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία με βάση τον Νόμο είχε την ευθύνη της αξιολόγησης των αιτήσεων των εταιρειών οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον, που τελικά οδήγησε στην υπογραφή συμβολαίων για 5 τεμάχια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στις 3 Απριλίου 2013 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Θέση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, θέση στην οποία υπηρετεί μέχρι σήμερα. Ως Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει προωθήσει σειρά μεταρρυθμίσεων που αφορούν όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα κοινωνικής πρόνοιας, στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και στα θέματα ισότητας των φύλων. Επί του παρόντος βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως η θεσμοθέτηση Εθνικού Κατώτατου Μισθού και μηχανισμού καθορισμού και αναθεώρησης του επιπέδου του, η αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός της περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσίας και συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση καθώς και η διαδικασία για την ψηφιοποίηση όλων των παροχών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Μεταξύ των σημαντικότερων μεταρρυθμίσεων και πολιτικών που έχει προωθήσει κατά τη θητεία της ως Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

 • η περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νομοθεσία και η δημιουργία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και του Μητρώου Κοινωνικών Παροχών για τον ορθό έλεγχο και εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας για όλες τις κοινωνικές παροχές,
 • Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και η ίδρυση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας,
 • ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου των χαμηλοσυνταξιούχων μέσω της αύξησης των εισοδημάτων τους πάνω από το όριο της φτώχειας, επιδότησης για παροχή φροντίδας, η δωρεάν διακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς, πλήρως επιχορηγημένες 4ήμερες διακοπές και σειρά άλλων μέτρων προς όφελος της τρίτης ηλικίας,
 • ίδρυση Φορέα Τρίτης Ηλικίας
 • παροχή σύνταξης χηρείας σε άντρες με τους ίδιους όρους όπως και για τις γυναίκες για πρώτη φορά καθώς και θεσμοθέτηση της άδειας πατρότητας μετ’ απολαβών,
 • επαναφορά του Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας και η τροποποίηση στην περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νομοθεσία για διεύρυνση των κριτηρίων για τις πολύτεκνες οικογένειες,
 • τροποποίηση της περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσίας για παροχή ειδικής σύνταξης σε πρόσωπα με θαλασσαιμία από την ηλικία των 50 ετών,
 • καταρτισμός και εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγική Προστασίας των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση, τη Σεξουαλική Κακοποίηση και την Παιδική Πορνογραφία,
 • δημιουργία του Σπιτιού του Παιδιού και του Σπιτιού της Γυναίκας για παροχή της αναγκαίας πολυθεματικής στήριξης και αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας,
 • δημιουργία των Σπιτιών στην Κοινότητα στα οποία διαβιούν άτομα με σοβαρές αναπηρίες με την αναγκαία υποστήριξη ώστε να μην ιδρυματοποιούνται,
 • καταρτισμός της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2018-2028 και υλοποίηση της με βάση συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα,
 • αναγνώριση της μητρότητας μέσω παρένθετης μητέρας και παροχή του επιδόματος μητρότητας τόσο στην παρένθετη όσο και στην βιολογική μητέρα,
 • αύξηση της άδειας μητρότητας για δεύτερο και τρίτο ή και κάθε επόμενο παιδί κατά τέσσερεις και οκτώ βδομάδες αντίστοιχα, ως επίσης και αύξηση κατά επιπρόσθετες τέσσερεις και έξι βδομάδες σε περίπτωση διδύμων ή τριδύμων αντίστοιχα.
 • θεσμοθέτηση της Τιμητικής Αύξησης της Σύνταξης σε Πολεμιστές, Αναπήρους και Αιχμαλώτους του Πολέμου 1974,
 • σύσταση της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων και εισαγωγή αποτρεπτικών διοικητικών προστίμων τόσο για την αδήλωτη εργασία όσο και για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων,
 • καταρτισμός και εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων Στήριξης των Εργαζομένων για την αντιμετώπιση της Πανδημίας, COVID-19
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy