Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή: Επικίνδυνα παιδικά παιχνίδια στην αγορά

Επικίνδυνα παιδικά παιχνίδια στην αγορά

Επικίνδυνα παιδικά παιχνίδια στην αγορά

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 12/09/2022 (RAPEX – Report 37) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 34 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.

Τα 34 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:

Δεκατέσσερα (14) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

• Οκτώ (8) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

• Πέντε (5) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

• Δύο (2) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

• Δύο (2) στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

• Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

• Ένα (1) στην Υπηρεσία Μεταλλείων.

• Ένα (1) στο Τμήμα Γεωργίας.

Δείτε εδώ τα προϊόντα 

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy