Υπ. Εμπορίου: 22 διαθέσιμα οικόπεδα σε βιομηχανικές περιοχές για εκμίσθωση

Είκοσι δύο οικόπεδα είναι διαθέσιμα για μίσθωση σε πέντε Βιομηχανικές Περιοχές, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Είκοσι δύο οικόπεδα είναι διαθέσιμα για μίσθωση σε πέντε Βιομηχανικές Περιοχές, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Είκοσι δύο οικόπεδα είναι διαθέσιμα για μίσθωση σε πέντε Βιομηχανικές Περιοχές, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Συγκεκριμένα  το Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα για εκμίσθωση, στις Βιομηχανικές Περιοχές Φρενάρους, Κοκκινοτριμιθιάς, Β’ Πάφου (Αγία Βαρβάρα), Εργατών, καθώς και στη Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου.

Το αρμόδιο Υπουργείο αναφέρει ότι στην Βιομηχανική Περιοχή Φρενάρους διατίθενται τρία οικόπεδα με αρ. 46, 47 και 63, εμβαδού 1.228 τ.μ., 2.863 τ.μ. και 2.915 τ.μ., αντίστοιχα, ενώ στη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς τρία οικόπεδα με αρ. 14, 27 και 38, εμβαδού 3.840 τ.μ., 3.160 τ.μ., και 3.986 τ.μ., αντίστοιχα.

Επίσης, στη Βιομηχανική Περιοχή Β’ Πάφου (Αγία Βαρβάρα) διατίθενται 12 οικόπεδα με αρ. 18, 20, 21β, 38, 40, 53, 64, 65, 68, 69, 70 και 78, εμβαδού 2.498 τ.μ., 2.212 τ.μ., 1.650 τ.μ., 2.210 τ.μ., 2.507 τ.μ., 5.125 τ.μ., 2.321 τ.μ., 2.861 τ.μ., 2.713 τ.μ., 3.015 τ.μ., 2.314 τ.μ. και 2.437 τ.μ.,  αντίστοιχα, στη Βιομηχανική Περιοχή Εργατών ένα οικόπεδο με αρ. 75 εμβαδού 5.171 τ.μ., ενώ στη Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου τρία οικόπεδα με αρ. 43, 44 και 45, εμβαδού 3.694 τ.μ., 3.550 τ.μ. και 3.342 τ.μ., αντίστοιχα.

Το Υπουργείο Εμπορίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση στο ειδικό έντυπο για εκμίσθωση, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, που καταγράφονται στον σχετικό οδηγό.

Σημειώνει, ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Νοεμβρίου του 2022.

Εξάλλου, αναφέρει πως οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζουν οι περί Ακίνητου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Κανονισμοί του 1990 (Κ.Π.Π. 164/90) και οι μετέπειτα Τροποποιητικοί Κανονισμοί.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy