Τμ. Αλιείας: Πλήρωναν επιπλέον υπαλλήλους ενώ ήταν διακοπές

Υπάλληλοι του Τμήματος αποζημιώνονταν για επιπλέον καθήκοντα ενώ ήταν σε άδεια ανάπαυσης.

Υπάλληλοι του Τμήματος αποζημιώνονταν για επιπλέον καθήκοντα ενώ ήταν σε άδεια ανάπαυσης.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εντόπισε ότι πλήρωναν επιπλέον υπαλλήλους του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών ενώ ήταν διακοπές.

Όπως αναφέρει η Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών εντοπίστηκαν περιπτώσεις του Τμήματος που έλαβαν αποζημίωση  στο πλαίσιο του συστήματος αναμονής της Ομάδας Αντιδρασης για πρόληψη καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή την ίδια στιγμή βρίσκονταν σε άδεια ανάπαυσης.

Σύμφωνα με την ΕΥ διενεργήθηκε έλεγχος σχετικά με την αποζημίωση, στο πλαίσιο του συστήματος αναμονής, των υπαλλήλων της Ναυτικής Υπηρεσίας του Τμήματος.

Ακολούθως έγινε παραλληλισμός μεταξύ της Κατάστασης Υπολογισμού Αδειών Υπαλλήλου και του Προγράμματος του Συστήματος αναμονής της Ομάδας Αντίδρασης για πρόληψη και καταπολέμηση θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2021 και διαπιστώθκαν τα ακόλουθα:

Υπάλληλος «Α» περιλήφθηκε στο υπό αναφορά πρόγραμμα, κατά τις περιόδους 16- 22.8.2021 και 30.8-5.9.2021 και αποζημιώθηκε, ενώ κατά την περίοδο 16.8-2.9.2021 ήταν σε άδεια ανάπαυσης.

Υπάλληλος «Β» περιλήφθηκε στο υπό αναφορά πρόγραμμα, κατά την περίοδο 9- 15.8.2021 και αποζημιώθηκε, ενώ κατά την περίοδο 9-20.8.2021 ήταν σε άδεια ανάπαυσης.

Υπάλληλος «Γ» περιλήφθηκε στο υπό αναφορά πρόγραμμα, κατά την περίοδο 26.7- 1.8.2021 και αποζημιώθηκε, ενώ κατά την περίοδο 26-28.7.2021 ήταν σε άδεια ανάπαυσης.

Υπάλληλος «Δ» περιλήφθηκε στο υπό αναφορά πρόγραμμα, κατά την περίοδο 2- 8.8.2021 και αποζημιώθηκε, ενώ κατά την περίοδο 26.7-6.8.2021 ήταν σε άδεια ανάπαυσης.

Από τα πιο πάνω συμπεραίνεται ότι, υπάλληλοι του Τμήματος περιλήφθηκαν στο υπό αναφορά πρόγραμμα και αποζημιώθηκαν, ενώ βρίσκονταν σε άδεια ανάπαυσης.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της ΕΥ πρέπει το Τμήμα, στο μέλλον, να διασφαλίζει ότι το εγκεκριμένο πρόγραμμα του Συστήματος αναμονής επικαιροποιείται, όπου καθίσταται αναγκαίο, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι άδειες ανάπαυσης των υπαλλήλων, κατά τον υπολογισμό και προσδιορισμό των ωρών αναμονής.

Σημειώνεται ότι η Διευθύντρια του ΤΑΘΕ συμφώνησε με τη σύσταση και ανέφερε ότι έχουν ληφθεί διορθωτικές ενέργειες.

Πηγή: Economytoday

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy