Τα αγαθά με τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών τον Σεπτέμβριο

Ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο 2022 αυξήθηκε με ρυθμό 8,7%

Ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο 2022 αυξήθηκε με ρυθμό 8,7%

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Σεπτέμβριο 2022 μειώθηκε κατά 0,22 μονάδες και έφτασε στις 113,12 μονάδες σε σύγκριση με 113,34 μονάδες τον Αύγουστο 2022. Ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο 2022 αυξήθηκε με ρυθμό 8,7%, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 8,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο 2022 αυξήθηκε με ρυθμό 8,7%

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2021 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 59,9% και στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 23,4%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρουσιάστηκε στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 6,3%.

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2021, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (27,3%) και Μεταφορές (13,8%).

Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (7,7%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (21,9%) και Μεταφορές (18,3%).

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2022 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2021 είχαν οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (3,48) και Μεταφορές (2,19).

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Μεταφορές (-1,03).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2022 σε σύγκριση με το δείκτη του Σεπτεμβρίου 2021 είχε ο Ηλεκτρισμός (2,28) και τα Πετρελαιοειδή (2,10).

Τέλος, τα Πετρελαιοειδή (-0,75) είχαν την μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy