Συμμετοχή της Αρχής Λιμένων στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο STEAM

Το πρόγραμμα STEAM (Sea Traffic management in the Eastern Mediterranean) ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 και έχει διάρκεια τρία χρόνια

Το πρόγραμμα STEAM (Sea Traffic management in the Eastern Mediterranean) ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 και έχει διάρκεια τρία χρόνια

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου συμμετείχε σε ευρωπαϊκό συνέδριο, στο πλαίσιο προγράμματος που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκ μέρους της Αρχής Λιμένων Κύπρου παρέστη και παρουσίασε το έργο, σε συνέδριο που έλαβε χώρα στη Γερμανία, ο Λειτουργός του Σταθμού Ναυσιπλοΐας κ. Στέλιος Κολόμβος. Το πρόγραμμα STEAM (Sea Traffic management in the Eastern Mediterranean) ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 και έχει διάρκεια τρία χρόνια, με ύψος χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Διαρθρωτικά της Ταμεία το ένα εκατομμύριο ευρώ και σε αυτό συμμετέχουν η Αρχή Λιμένων Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ίδρυμα RISE, ο Σύνδεσμος Ναυτιλιακών Πρακτόρων και οι εταιρείες CSCS, Delevant, Tototheo.

Σύμφωνα με τον κ. Κολόμβο, ο γενικός στόχος του προγράμματος STEAM είναι η αποτελεσματική διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην Ανατολική Μεσόγειο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Επιμέρους στόχοι είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών, η βελτιστοποίηση της ναυσιπλοΐας και η διευκόλυνση των θαλάσσιων μεταφορών σε μικρές αποστάσεις, η συλλογή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη ναυσιπλοΐα, το περιβάλλον και την παρακολούθηση φορτίων, η εξασφάλιση δεδομένων υψηλής ποιότητας και δημιουργία νέων εργαλείων και υπηρεσιών σχετικών με τον κεντρικό στόχο του προγράμματος και η ανάπτυξη αποτελεσματικών συνεργειών μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων ναυτιλιακών φορέων.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου, ο Πρόεδρος Δρ. Αντώνης Στ. Στυλιανού εξήρε τη συμμετοχή του Λειτουργού της Αρχής στο ευρωπαϊκό συνέδριο, τονίζοντας το γεγονός ότι η Αρχή Λιμένων Κύπρου αναβαθμίζει την παρουσία και συμμετοχή της σε μεγάλου βεληνεκούς προγράμματα, συνέδρια και διεθνείς συμμετοχές που αφορούν σε όλο το φάσμα των λιμενικών δραστηριοτήτων, της ψηφιοποίησης, της γαλάζιας οικονομίας και της πράσινης μετάβασης. Μέσω αυτής της εξωστρέφειας, συνέχισε ο Δρ. Στυλιανού, επωφελείται και ο Τόπος μας αφού καθιστούμε την παρουσία μας δεδομένη, προωθώντας την περαιτέρω ανάπτυξη των τομέων που αφορούν στη ναυτιλία και τις λιμενικές δραστηριότητες σε πλήρη συνέργεια με τα αρμόδια Υπουργεία και τις κρατικές υπηρεσίες, αλλά και τους συνεργάτες μας στον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy