Σχέδια για προστασία των καλλιεργειών από τα αγρινά

4η προκήρυξη σχεδίων οικονομικής στήριξης επηρεαζόμενων γεωργών

4η προκήρυξη σχεδίων οικονομικής στήριξης επηρεαζόμενων γεωργών

4η προκήρυξη σχεδίων οικονομικής στήριξης επηρεαζόμενων γεωργών

Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει την 4η προκήρυξη δύο σχεδίων οικονομικής στήριξης που αφορούν την κατασκευή περίφραξης για την προστασία καλλιεργειών από τα αγρινά και την καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές που αυτά προκαλούν. Πιο συγκεκριμένα, τα σχέδια είναι τα ακόλουθα:

Α. Σχέδιο κρατικών ενισχύσεων για περίφραξη με σκοπό την προστασία των καλλιεργειών από τις ζημιές που προκαλούνται από τα αγρινά.

Β. Σχέδιο αποζημιώσεων για ζημιές που προκαλούνται στις γεωργικές καλλιέργειες από τα αγρινά.

Στόχος των Σχεδίων είναι η λήψη μέτρων για την προστασία των καλλιεργειών από τις διατροφικές συνήθειες των αγρινών και η αναπλήρωση του εισοδήματος των γεωργών από τις ζημιές που δυνατόν αυτά να προκαλούν, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα προστατευόμενο είδος.

Οι επηρεαζόμενοι γεωργοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για το «Σχέδιο κρατικών ενισχύσεων για περίφραξη με σκοπό την προστασία των καλλιεργειών τους από τις ζημιές που προκαλούνται από τα αγρινά» καλούνται όπως απευθύνονται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία όπου υπάγεται η εκμετάλλευσή τους. Οι αιτήσεις για το Σχέδιο αυτό θα γίνονται αποδεκτές μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Αντίστοιχα, αιτήσεις για το «Σχέδιο αποζημιώσεων για ζημιές που προκαλούνται στις γεωργικές καλλιέργειες από τα αγρινά» γίνονται αποδεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στα εν λόγω σχέδια, πληροφορίες για τους δικαιούχους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και για λοιπές διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται όπως επικοινωνούν με τα οικεία Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy