Πρόστιμο 4.000 ευρώ σε όσους δεν αποδέχονται πληρωμές με κάρτες

Πρόστιμο μέχρι και τέσσερεις χιλιάδες ευρώ

Πρόστιμο μέχρι και τέσσερεις χιλιάδες ευρώ

Το Τμήμα Φορολογίας σε ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι, με βάση το άρθρο 30Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου (Ν 4/1978), οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του Διατάγματος ΚΔΠ 259/2021 (Υπόχρεοι) και στα τροποποιητικά  Διατάγματα ΚΔΠ 446/2021, ΚΔΠ 52/2022, ΚΔΠ 248/2022, υποχρεούνται, στα πλαίσια των συναλλαγών τους με καταναλωτές, να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση πράξεων πληρωμής.

Επισημαίνεται ότι, με βάση το άρθρο 50ΣΤ του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, η μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των πιο πάνω Διαταγμάτων, επισύρει διοικητικό πρόστιμο μέχρι και τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (€4.000).

Τονίζεται ότι, οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στα Διατάγματα υποχρεούνται να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας και οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και σε όλα τα ταμεία.

Ερωτήματα, παράπονα, καταγγελίες κλπ, υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση complaints@tax.mof.gov.cy .

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy