Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο «Management and Leadership: The Millennial Challenge in Cyprus»

Όλες οι πληροφορίες

Όλες οι πληροφορίες

Το Κέντρο Παραγωγικότητας ανακοινώνει τη διεξαγωγή προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Management and Leadership: The Millennial Challenge in Cyprus» διάρκειας 14 ωρών. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 08 και 09/06/2022 από τις 08:15 π.μ. μέχρι τις 4:15 μ.μ. στα Κεντρικά Κτήρια του Κέντρου Παραγωγικότητας στη Λευκωσία (Λεωφ. Καλλιπόλεως 77, 2100 Αγλαντζιά. Τηλ 22806119).

Στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να διαμορφώσουν τις απαραίτητες δεξιότητες ενός αποτελεσματικού manager, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να αναπτύξουν τις ανάλογες δεξιότητες ώστε ένα σύστημα ηγεσίας και διοίκησης να μπορεί να λειτουργήσει με αποτελεσματικότητα. Επίσης, να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά του εργατικού δυναμικού της Κύπρου και κυριότερα τα χαρακτηριστικά, ανάγκες, κίνητρα και επιθυμίες της γενιάς της Χιλιετίας (των Millennials), να μάθουν τεχνικές και μεθόδους διοίκησης της γενιάς αυτής, να κατανοήσουν τη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας και του οράματος στους υπαλλήλους, να μάθουν τεχνικές καθοδήγησης, ανατροφοδότησης και αναγνώρισης της συνεισφοράς των υπαλλήλων τους και τεχνικές ενίσχυσης της δικαιοσύνης στον οργανισμό τους.

Το πρόγραμμα «Management and Leadership: The Millennial Challenge in Cyprus» απευθύνεται σε διοικητικό προσωπικό σε μέση και ανώτερη διεύθυνση με αυξημένες ευθύνες.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε για επιχορήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτουμένους τους, καθώς και άνεργοι, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Δικαίωμα Συμμετοχής

€150,00 το άτομο

Επιχορήγηση της ΑνΑΔ

€120,00 το άτομο

Πληρωτέο ποσό στο ΚΕΠΑ

€30,00 το άτομο

Για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και με την υπεύθυνη του Προγράμματος κα Χριστιάνα Χριστοδούλου στο τηλέφωνο 22806119 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]

Πηγή: Ανακοινώσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy