Πρόεδρος: Πλαφόν στις χονδρικές και λιανικές τιμές, εάν κριθεί αναγκαίο

Όλα όσα δήλωσε ο κ. Νίκος Αναστασιάδης

Όλα όσα δήλωσε ο κ. Νίκος Αναστασιάδης

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης στην τελετή απονομής του Κυπριακού Βραβείου Εξαγωγών 2020, ανακοινώνοντας ότι θα επιβληθεί πλαφόν στις χονδρικές και λιανικές τιμές, εάν κριθεί αναγκαίο.

Αυτούσιος ο χαιρετισμός 

Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω την τελετή απονομής του Κυπριακού Βραβείου Εξαγωγών για το έτος 2020.

Ενός εμβληματικού θεσμού προς αναγνώριση και επιβράβευση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, ως επίσης του οράματος, της δημιουργικότητας και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, των Κύπριων εξαγωγέων.

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός πως ο επιχειρηματικός κόσμος της Κύπρου υπήρξε διαχρονικά πολύτιμος και αξιόπιστος συμπαραστάτης της Πολιτείας σε περιόδους πολλαπλών και ιδιαίτερων προκλήσεων για τον τόπο μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οικονομική πρόοδο και ευημερία της πατρίδας μας.

Κάτω από τις σημερινές αντίξοες συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία, αλλά και η ουκρανική κρίση, η συμβολή των εγχώριων εξαγωγών στο αναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας αποκτά ακόμη περισσότερη αξία.

Αναγνωρίζοντας τις ικανότητες των επιχειρηματιών της πατρίδας μας, στηρίζουμε ποικιλοτρόπως τη δραστηριότητα που αναλαμβάνουν, προκείμενου να αναπτύξουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και των προϊόντων τους.

Είναι αρκούντως ενδεικτικό να σημειώσω, ως συνακόλουθο των συντονισμένων ενεργειών επιχειρηματιών και Κράτους, ότι οι εξαγωγές εγχώριων προϊόντων το 2021, άγγιξαν τα 1 δις 44 εκ., μια  αύξηση της τάξης του 14% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αναλόγως, αύξηση της τάξης του 15% σε σύγκριση με το 2020  καταγράφηκε το 2021 και στις εξαγωγές υπηρεσιών, οι οποίες έφθασαν στα €15.4 δισεκατομμύρια.

Την ίδια στιγμή, με στόχο την πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας μας, προχωρούμε στην υλοποίηση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων για προσέλκυση επιχειρήσεων και εξειδικευμένου προσωπικού στην Κύπρο.

Ενδεικτικά και μόνο, σημειώνω ότι η εν λόγω στρατηγική, μεταξύ άλλων, προνοεί:

 •           Τη μετεξέλιξη του Μηχανισμού Ταχείας Δραστηριοποίησης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών.
 •           Την αναθεώρηση της πολιτικής για απασχόληση προσωπικού από τρίτες χώρες και νέα φορολογικά και άλλα κίνητρα για εταιρείες υψηλά καταρτισμένου προσωπικού.

Πέραν των πιο πάνω, πρέπει να προσθέσω τα σημαντικά βήματα όσον αφορά την εξυπηρέτηση των σύνθετων αναγκών των επιχειρήσεων μέσω της αναβάθμισης της Μονάδας Διευκόλυνσης Εταιρειών που έχει εγγράψει και εξυπηρετεί μέχρι σήμερα, πέραν των 565 εταιρειών ξένων συμφερόντων.

Πέραν των όσων έχω αναφέρει, εξίσου σημαίνουσα είναι η πολιτική που υιοθετούμε όσον αφορά τη βιομηχανία ευρύτερα.

Στο επίκεντρο των στοχεύσεων της εν λόγω πολιτικής, τίθεται:

 • Η βελτίωση του βιομηχανικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω της ψηφιοποίησης και τεχνολογικής αναβάθμισης.
 • Η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για επαγγελματική σταδιοδρομία στη βιομηχανία.

Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά σημειώνω πως για το 2021-2027, το Υπουργείο Εμπορίου εξασφάλισε πέραν των 545 εκατομμυρίων σε ευρωπαϊκά κονδύλια για εφαρμογή σχετικών  Σχεδίων Χορηγιών και άλλων διευκολύνσεων.

Μεταξύ άλλων, τα Σχέδια αυτά αφορούν:

 • Την ενεργειακή αναβάθμιση και τη χρήση ΑΠΕ σε επιχειρήσεις.
 • Τη στήριξη του τομέα της μεταποίησης, περιλαμβανομένων και των γεωργικών προϊόντων.
 • Την ενίσχυση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας.
 • Την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων και την αύξηση των επενδύσεων στη κυκλική οικονομία,

Πιο συγκεκριμένα, το 2021, προκηρύχθηκαν τα ακόλουθα σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου 130 εκατομμυρίων ευρώ:

 1. Σχέδιο Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.
 1. Σχέδιο για την Προώθηση Επενδύσεων σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας, Οινοποιίας και Εμπορίας Οίνων.
 1. Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων.
 1. Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες».

Επιπλέον, εντός του 2022 έχουν προκηρυχθεί ή προγραμματίζεται να προκηρυχθούν τους προσεχείς μήνες τα ακόλουθα σχέδια, ύψους 158 εκατομμυρίων ευρώ:

 1. Σχέδιο Χορηγιών για τη Δημιουργία, τον Εκσυγχρονισμό και την Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή/ και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων.
 1. Σχέδιο Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω, στις Επιχειρήσεις και άλλους Φορείς.
 1. Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων.
 1. Σχέδιο Ενίσχυσης των Μεγάλων Επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα.
 1. Πρόγραμμα Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
 1. Σχέδιο Χορηγιών για την εφαρμογή κυκλικού μοντέλου λειτουργίας στις βιομηχανίες.

Παράλληλα, το Υπουργείο προχώρησε τα δύο τελευταία χρόνια σε μια ριζική αναθεώρηση της στρατηγικής που εφαρμόζει σχετικά με την προώθηση των εξαγωγών και τη διείσδυση των κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών στις αγορές του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο αυτής της ολοκληρωμένης αυτής στρατηγικής, είναι αξιοσημείωτη:

 • Η συμμετοχή κρατικών περιπτέρων σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις.
 • Η παραχώρηση χορηγιών σε επιχειρήσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 • Η διοργάνωση εμπορικών αποστολών και σεμιναρίων και η πραγματοποίηση στοχευμένων εκδηλώσεων.

Επιπρόσθετα, στο Υπουργείο λειτουργεί η εξειδικευμένη υπηρεσία Export Helpdesk, η οποία σε συνεργασία με τα Εμπορικά Κέντρα της Δημοκρατίας στο εξωτερικό προσφέρει καθοδήγηση στις κυπριακές εταιρείες για πρόσβαση σε ξένες αγορές.

Πέραν των όσων έχω αναφέρει, εντατικοποιώντας περαιτέρω τις προσπάθειες σχετικά με την προώθηση και προβολή των κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών, το Υπουργείο προχωρά στις πιο κάτω ενέργειες:

 • Θέσπιση Εθνικής Οπτικής Ταυτότητας για τα Κυπριακά Προϊόντα (Products of Cyprus Branding), με απώτερο σκοπό την εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την ενίσχυση των εξαγωγών τους.
 • Εφαρμογή του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση του Κυπριακού Οίνου, το οποίο επιδιώκει την ανάδειξη της ποιότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των κρασιών της Κύπρου, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό.
 • Αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των Εμπορικών Κέντρων της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, με σκοπό τη διεύρυνση της δράσης τους και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους και δημιουργία εμπορικών κέντρων στην Ινδία και Ιαπωνία.
 • Διοργάνωση, σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, στοχευμένου προγράμματος εμπορικών αποστολών σε σημαντικές χώρες, όπως το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία και τα Η.Α.Ε. Ήδη, εντός του τρέχοντος έτους έχουν διοργανωθεί αποστολές στην Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία.
 • Εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας, ώστε να συμβάλει στην ανάπτυξή της ως μέσου οικονομικής δραστηριότητας και επιχειρηματικότητας.

Κατανοώ πλήρως τις ανησυχίες τόσο των πολιτών όσο και του επιχειρηματικού κόσμου, σχετικά με τις σημαντικές αυξήσεις βασικών καταναλωτικών προϊόντων, ιδιαίτερα των καυσίμων και του ηλεκτρισμού, σαν αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και των συνακολούθων συνεπειών από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν ή ενδεχόμενα να επιβληθούν στη Ρωσία.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως με την ίδια ευαισθησία που αντιμετωπίσαμε τόσο την οικονομική κρίση του 2013 όσο και την υγειονομική κρίση του 2020, κατά τον ίδιο τρόπο πάντα στα πλαίσια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων, θα συμπαρασταθούμε και πάλι στους επιχειρηματίες και στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Όπως καλά γνωρίζετε, έχουμε ήδη υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων στήριξης ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ υπάρχει συνεχής αξιολόγηση των μέτρων που δυνητικά μπορεί να ληφθούν προς περαιτέρω στήριξη της οικονομίας και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων.

Την ίδια στιγμή, προς αποφυγή των όποιων φαινομένων αισχροκέρδειας, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προχώρησε στην εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων:

 • Εντατικοποίηση των ελέγχων και των τιμών πετρελαιοειδών.
 • Συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών των τιμών των βασικών καταναλωτικών αγαθών και συνεχής διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε, εάν και εφόσον κριθεί αναγκαίο, να επιβληθεί πλαφόν στις χονδρικές και λιανικές τιμές. Επαναλαμβάνω, εάν κριθεί αναγκαίο.
 • Επιπλέον, κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τροποποιητικό Νομοσχέδιο με το οποίο διευρύνεται το πεδίο εξουσιών της Υπουργού και δίδεται η δυνατότητα καθορισμού ανώτατου περιθωρίου μικτού κέρδους.

Τα όσα έχω ενδεικτικά και μόνο, αναφέρει, καταδεικνύουν εμπράκτως τη βούληση και την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να στηρίξει την επιχειρηματική κοινότητα.

Είμαι βέβαιος ότι όπως καταγράφεται, μέσα από την άριστη μας συνεργασία, το κυπριακό επιχειρείν θα συνεχίσει να σημειώνει επιτυχίες, πάντα προς όφελος της πατρίδας μας και, γενικότερα, υπέρ της προοπτικής της χώρας για περαιτέρω ανάπτυξη.

Καταλήγοντας, επιτρέψτε μου να εκφράσω τη βαθιά εκτίμηση που τρέφω προς την εκάστοτε ηγεσία και ιδιαίτερα την παρούσα ηγεσία του ΚΕΒΕ, συνδιοργανωτή του Κυπριακού Βραβείου Εξαγωγών μαζί με το Υπουργείο Εμπορίου, για τη δράση και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει.

Την ίδια στιγμή, θέλω να συγχαρώ θερμά το σύνολο των βραβευθέντων που με το όραμα και τη σκληρή δουλειά τους, συμβάλλουν στην άμβλυνση των σημαντικών κρίσεων που αντιμετώπισε η χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Εύχομαι ολόψυχα ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες προς όφελος του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και της πατρίδα μας.

Πηγή: Aνακοινώσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy