Ποιες οι εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Απρίλιο 2022;

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Απρίλιο 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Απρίλιο 2022

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι είναι διαθέσιμα τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Απρίλιο 2022 και τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Μάιο 2022.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Απρίλιο 2022 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από κράτη μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €843,1 εκ. τον Απρίλιο 2022 σε σύγκριση με €694,8 εκ. τον Απρίλιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 21,3%.

(β) Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Απρίλιο 2022 ήταν €136,2 εκ. σε σύγκριση με €146,5 εκ. τον Απρίλιο 2021, καταγράφοντας μείωση 7,0%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Απρίλιο 2022 ανήλθε σε €120,1 εκ. σε σύγκριση με €135,5 εκ. τον Απρίλιο 2021, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Απρίλιο 2022 ανήλθε στα €13,0 εκ. έναντι €9,7 εκ. τον Απρίλιο 2021.

(γ) Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Απρίλιο 2022 ήταν €147,1 εκ. σε σύγκριση με €95,6 εκ. τον Απρίλιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 53,9%.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση «Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)» για τον μήνα Απρίλιο 2022, η οποία διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μέρος Εκδόσεις, κάτω από το στατιστικό υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριο.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΑΪΟΣ 2022

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Μάιο 2022 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €1.155,0 εκ. σε σύγκριση με €668,1 εκ. τον Μάιο 2021, καταγράφοντας αύξηση 72,9%. Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τον Μάιο 2022 ήταν €678,4 εκ. και από τρίτες χώρες €476,6 εκ. σε σύγκριση με €483,6 εκ. και €184,5 εκ. αντίστοιχα τον Μάιο 2021. Οι εισαγωγές τον Μάιο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία και αεροσκάφη), συνολικής αξίας €196,8 εκ. έναντι €77,6 εκ. τον Μάιο 2021.

(β) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Μάιο 2022 ήταν €418,0 εκ. σε σύγκριση με €227,3 εκ. τον Μάιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 83,9%. Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τον Μάιο 2022 ήταν €103,6 εκ. και προς τρίτες χώρες €314,4 εκ., σε σύγκριση με €70,9 εκ. και €156,4 εκ. αντίστοιχα τον Μάιο 2021. Οι εξαγωγές τον Μάιο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €95,1 εκ. έναντι €21,0 εκ. τον Μάιο 2021.

(γ) Οι συνολικές εισαγωγέςαγαθών (από κράτη μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022 ήταν €4.475,9 εκ. σε σύγκριση με €3.294,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021, σημειώνοντας αύξηση 35,9%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022 ήταν €1.508,3 εκ. σε σύγκριση με €1.028,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021, σημειώνοντας αύξηση 46,7%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.967,6 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022 σε σύγκριση με €2.265,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy