Περικοπές ρεύματος αν εφαρμοσθούν τα μέτρα από τις συντεχνίες της ΑΗΚ

Υπ. Ενέργειας:Τα θέματα που παρουσιάζουν οι συντεχνίες «δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα

Υπ. Ενέργειας:Τα θέματα που παρουσιάζουν οι συντεχνίες «δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα

Ο κίνδυνος περικοπών  ηλεκτρικού ρεύματος ελλοχεύει σε περίπτωση που οι  συντεχνίες των εργαζομένων  στην ΑΗΚ εφαρμόσουν τα δυναμικά μέτρα που εξήγγειλαν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους για στελέχωση.

Υπ. Ενέργειας:Τα θέματα που παρουσιάζουν οι συντεχνίες «δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότηταΤο Υπουργείο Ενέργειας με ανακοίνωση του  σημειώνει ότι οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις της ΑΗΚ, θα έπρεπε με την εμπειρία που διαθέτουν να συνεργαστούν με το Υπουργείο Ενέργειας, και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού για να βελτιώσουν τις πρακτικές που ακολουθούνται στην ΑΗΚ, για να εκσυγχρονιστεί.

Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας αναφορικά με ανακοινώσεις των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων της ΑΗΚ αναφέρει ότι «οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις της ΑΗΚ, αντί να αγωνιούν για μέτρα που επιβαρύνουν περαιτέρω τους καταναλωτές ηλεκτρισμού όπως είναι η έγκριση πρόσθετων θέσεων εργασίας και η εξαίρεσή τους από το νέο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων, και αντί να ανακοινώνουν μέτρα που ενδεχομένως να προκαλέσουν αχρείαστη ταλαιπωρία προς τους συμπολίτες μας, θα έπρεπε με την εμπειρία που διαθέτουν να συνεργαστούν με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) και το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Οργανισμού για να βελτιώσουν τις πρακτικές που ακολουθούνται στην ΑΗΚ, για να ψηφιοποιηθεί, να εκσυγχρονιστεί, να αυξήσει την παραγωγικότητα και την απόδοσή της και για να την οδηγήσουν με αυτό τον τρόπο, το συντομότερο δυνατό, προς τη νέα ενεργειακή εποχή».

Προστίθεται ότι το Υπουργείο Ενέργειας ανέδειξε αρκετές φορές ότι η συνεχής δημιουργία νέων θέσεων δεν είναι η μοναδική ή η ιδανική απάντηση στα προβλήματα που σχετίζονται με τον φόρτο εργασίας που αντιμετωπίζει η Αρχή, αφού δεν επιλύει την ανάγκη για εκσυγχρονισμό και βελτιστοποίηση των εργασιών του Οργανισμού, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει και το λειτουργικό κόστος του, έχοντας αντίκτυπο και στις τιμές που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής.

Μεταξύ άλλων, προστίθεται, το Υπουργείο εισηγήθηκε τον εκσυγχρονισμό και επανασχεδιασμό ολόκληρου του κύκλου υποβολής, παραλαβής, αξιολόγησης, μελέτης, κοστολόγησης, υλοποίησης και επιθεώρησης των αιτήσεων που υποβάλλονται στην ΑΗΚ. Εισηγήθηκε, επίσης, αναφέρεται, την ψηφιοποίηση και τη διασύνδεση των διαδικασιών αυτών, την εισαγωγή αυτοματοποιήσεων και εντατικής εκπαίδευσης του υφιστάμενου προσωπικού της Αρχής στις νέες τεχνολογίες. Ενέργειες οι οποίες θα έπρεπε όχι μόνο να αγκαλιαστούν από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, αλλά και να τις είχαν οι ίδιες εισηγηθεί και εφαρμόσει προς όφελος του Οργανισμού και των πελατών του.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο σημειώνει ότι ενώ κατά τα προηγούμενα χρόνια που εγκρίθηκαν και παραχωρήθηκαν στην ΑΗΚ θέσεις για στελέχωση του Οργανισμού, ούτως ώστε να ενδυναμωθούν οι δραστηριότητες της διανομής και της μεταφοράς, για να διενεργηθούν από την ΑΗΚ οι απαιτούμενες εργασίες αναβάθμισης του δικτύου, οι θέσεις αυτές κατέληγαν σε άλλες δραστηριότητες, αφήνοντας έτσι υποστελεχωμένες τις δραστηριότητες της μεταφοράς και της διανομής.

Σε ό,τι αφορά στις «κατηγορίες για δήθεν αδράνεια του Υπουργείου για το θέμα του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Δεκέλειας, το ΥΕΕΒ επισημαίνει ότι η ΑΗΚ έχει πλήρη αυτονομία στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη δυνατότητά της να λειτουργεί με επιτυχία εντός της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, καθώς και ότι η ΑΗΚ έχει την αποκλειστική ευθύνη για τις επενδυτικές αποφάσεις που λαμβάνει».

Παρ’ όλα αυτά, αναφέρει το Υπουργείο, «προειδοποιήσαμε με ποικίλους τρόπους την ΑΗΚ ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένας αποδεκτός βαθμός διασποράς του παραγωγικού δυναμικού ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και της ζητήσαμε να διασφαλίσει, μέσω του αναπτυξιακού της προγράμματος, την επάρκεια σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώνοντας την υπερβολική συσσώρευση κρίσιμων υποδομών στην περιοχή του Βασιλικού».

Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται δε ότι η ΑΗΚ αποφάσισε την εγκατάσταση της έκτης μονάδας στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού αντί στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας, παρά τις τότε παροτρύνσεις του Υπουργείου  προς την αντίθετη κατεύθυνση.

«Σε κάθε περίπτωση, το ΥΕΕΒ όχι μόνο δεν αδράνησε στο θέμα της Δεκέλειας, αλλά πραγματοποίησε και συναντήσεις και διαβουλεύσεις τόσο με όλες τις αρμόδιες αρχές στην Κύπρο όσο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θετική κατάληξη».

Επιπλέον, αναφέρει το Υπουργείο, το Κράτος είχε εξασφαλίσει παρεκκλίσεις από την εφαρμογή ευρωπαϊκών οδηγιών, παραχωρώντας στην ΑΗΚ, για δέκα συνεχόμενα χρόνια, δωρεάν δικαιώματα για τους ρύπους για να έχει ο Οργανισμός τον απαιτούμενο χρόνο να διενεργήσει επενδύσεις για μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων και αντικατάσταση ρυπογόνων γεννητριών. Ως εκ τούτου, σημειώνει, και στο συγκεκριμένο ζήτημα οι τοποθετήσεις των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων μόνο ζημιά προκαλούν στην όλη προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος.

Σε σχέση με τη δραστηριοποίηση του Οργανισμού στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), το Υπουργείο αναφέρει ότι στήριξε από την αρχή την ΑΗΚ στον συγκεκριμένο τομέα. Προς τον σκοπό αυτό, ΥΕΕΒ και ΔΣ ΑΗΚ συνεργάστηκαν και υπέβαλαν από κοινού στη ΡΑΕΚ πλάνο ανάπτυξης συστημάτων ΑΠΕ από την ΑΗΚ.

Το θέμα της σταδιακής απόσυρσης παλαιωμένης και ρυπογόνου συμβατικής παραγωγής είναι υποχρέωση όχι μόνο της ΑΗΚ, αλλά και της Κυπριακής Δημοκρατίας, έναντι των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και, ασφαλώς, θα πρέπει να προχωρήσει παράλληλα με τη δραστηριοποίηση της ΑΗΚ στις ΑΠΕ. Επιπλέον, γι’ αυτό τον λόγο το ΥΕΕΒ, σε αλλεπάλληλες επαφές με την ΑΗΚ, έθιξε το θέμα όπως εξεταστούν από την Αρχή όλες οι νέες τεχνολογίες, όπως είναι για παράδειγμα οι τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας και παραγωγής και αποθήκευσης υδρογόνου, ενώ συμπεριέλαβε και σχετικά κονδύλια στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, προσθέτει το Υπουργείο.

Αναφέρει ακόμη ότι «είναι απορίας άξιο, πώς οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις της ΑΗΚ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη ενεργειακή πολιτική και τεχνική τεκμηρίωση πίσω από τις πολιτικές που εφαρμόζει το ΥΕΕΒ».

«Δεν έχουν μελετήσει ποτέ την ολοκληρωμένη στρατηγική για την ενέργεια που συνοψίζεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για τα έτη 2021 – 2030;», διερωτάται.

Μια στρατηγική, σύμφωνα με το ίδιο, «στην οποία καταγράφονται συγκεκριμένοι στόχοι, πολιτικές και μέτρα για τον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλεκτρισμός, θέρμανση/ψύξη, μεταφορές), την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων». Μια στρατηγική, προσθέτει, «που υλοποιείται στη βάση συγκεκριμένων και κοστολογημένων μέτρων που αποφασίστηκαν μετά από αριθμό ειδικών μελετών, με τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του οφέλους που προκύπτει από αυτά τα μέτρα».

Αυτή τη στιγμή, σημειώνει το Υπουργείο, η ολοκληρωμένη μας στρατηγική παρεμποδίζεται από το να υλοποιηθεί απρόσκοπτα, λόγω της έλλειψης ενεργειών από μέρους της ΑΗΚ, για πολλά χρόνια, για την αναβάθμιση, επέκταση και ψηφιοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας.

Σημειώνει πως από το 2014, που εκπονήθηκε από την ΑΗΚ η μελέτη για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, οι εργασίες εγκατάστασης ακόμα να ξεκινήσουν, παρά τις αλλεπάλληλες παραινέσεις του ΥΕΕΒ τόσα χρόνια για να προχωρήσει άμεσα ο Οργανισμός με την ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου.

Το ΥΕΕΒ, για να στηρίξει μάλιστα την ΑΗΚ, συμπεριέλαβε στο εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος_το αύριο» και στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, κονδύλια για επενδύσεις που απαιτούνται στο δίκτυο ώστε να υποστηριχθεί η πράσινη μετάβαση, καταλήγει η ανακοίνωση.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy