Κύπρος: Δεν υπάρχει ορισμός των αναίτιων καισαρικών τομών

Υψηλά ποσοστά καισαρικών τομών στην Κύπρο

Υψηλά ποσοστά καισαρικών τομών στην Κύπρο

Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κ. Στέλλα Κυριακίδου, αρμόδια Επίτροπος για θέματα Υγείας , απάντησε στην γραπτή ερώτηση που κατέθεσε, στις 16 Μαïου 2022, ο Ευρωβουλευτής της Πολιτικής Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, κ. Δημήτρης Παπαδάκης, σχετικά με τα υψηλά ποσοστά καισαρικών τομών στην Κύπρο.

Στην απάντησή της, η κ. Κυριακίδου, αναφέρει ότι η Επιτροπή έχει δεσμευτεί για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και των ειδικών στόχων τους. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος 3 αποσκοπεί στη διασφάλιση της καλής υγείας και στην προώθηση της ευημερίας για όλους, σε όλες τις ηλικίες, διασφαλίζοντας την καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης, μεταξύ άλλων για τον οικογενειακό προγραμματισμό, την ενημέρωση και την εκπαίδευση, και την ενσωμάτωση της αναπαραγωγικής υγείας στις εθνικές στρατηγικές και τα προγράμματα.

Συνεχίζει, τονίζοντας ότι η Επιτροπή είναι ενήμερη για τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σχετικά με τις μη κλινικές παρεμβάσεις για τη μείωση των μη αναγκαίων καισαρικών τομών, αλλά ο καθορισμός της πολιτικής για την υγεία, η οργάνωση και η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Οι δράσεις της Επιτροπής συμπληρώνουν τις εθνικές πολιτικές, ενθαρρύνουν τη συνεργασία, στηρίζουν τα κράτη μέλη στην εφαρμογή των πολιτικών τους για την υγεία και διευκολύνουν τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών, ιδίως μέσω της συντονιστικής ομάδας για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη των νόσων και τη διαχείριση των μη μεταδοτικών νοσημάτων.

Η κ. Κυριακίδου, στην απάντησή της, δηλώνει ότι η Επιτροπή διαβιβάζει επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις καισαρικές τομές, τα οποία συλλέγονται από τα κράτη μέλη σε εθελοντική βάση. Δεν υπάρχει ορισμός των αναίτιων καισαρικών τομών. Η στατιστική κάλυψη του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (ιδιωτικά/δημόσια νοσοκομεία) διαφέρει μεταξύ των χωρών και η σύγκριση πρέπει να γίνεται με προσοχή, λαμβανομένων υπόψη των υποκείμενων πηγών που προσδιορίζονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνοδεύουν το ευρωπαϊκό σύνολο δεδομένων.

Η Επίτροπος, ενημερώνει πως, προκειμένου να αυξηθούν η κάλυψη και η πληρότητα των δεδομένων, προτίθεται να εκδώσει εκτελεστικό κανονισμό σχετικά με τις στατιστικές για την υγεία, στον οποίο η κάλυψη χειρουργικών διαδικασιών, όπως οι καισαρικές τομές, όπου θα εναρμονιστεί από το 2023.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy