Κλήθηκαν για κατάταξη στην Πολιτική Άμυνα πολίτες της Δημοκρατίας

Κλήθηκαν για εγγραφή και κατάταξη για υπηρεσία δύο χρόνων στην Πολιτική Αμυνα

Κλήθηκαν για εγγραφή και κατάταξη για υπηρεσία δύο χρόνων στην Πολιτική Αμυνα

Κλήθηκαν για εγγραφή και κατάταξη για υπηρεσία δύο χρόνων στην Πολιτική Αμυνα όλες οι γυναίκες πολίτιδες της Δημοκρατίας που γεννήθηκαν κατά το έτος 2000 και όλοι οι άνδρες πολίτες της Δημοκρατίας που γεννήθηκαν κατά το έτος 1968, και διαμένουν στις εδαφικές περιοχές της Δημοκρατίας, στη βάση Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικούς) Κανονισμούς του 1997 και σχετική Γνωστοποίηση του Υπουργού Εσωτερικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Αμυνας “η εγγραφή και κατάταξη των υπόχρεων θα γίνεται στα Γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πολιτικής Άμυνας (ΠΕΔΠΑ) κατά Επαρχία, στους κατά τόπους Σταθμούς Πολιτικής Άμυνας / Υποσταθμούς Πολιτικής Άμυνας ή στα Γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων, ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους.

Από τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022, μέχρι την Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2022, αρχίζει η εγγραφή για τις γυναίκες ενώ από τη Δευτέρα 21, Νοεμβρίου 2022, μέχρι την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022, για τους άνδρες.

Για τις Επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας οι εγγραφές θα γίνονται μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ.- 2:30 μ.μ. και 5:30 μ.μ. – 7:30 μ.μ., στα Γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πολιτικής Άμυνας (ΠΕΔΠΑ) κατά Επαρχία και για τις περιοχές της υπαίθρου από τις 5:30 μ.μ.- 7:30 μ.μ., στα Γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πολιτικής Άμυνας (ΠΕΔΠΑ) κατά Επαρχία, ή στις 6:30 μ.μ.μέχρι  8:30 μ.μ., στους κατά τόπους Σταθμούς ή στα Γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων, ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους.

Για τις περιοχές της πόλης της Λεμεσού οι εγγραφές θα διεξάγονται μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ.- 2:30 μ.μ., και από τις 5:30 μ.μ. – τις 7:30 μ.μ., στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Λεμεσού (ΠΕΔΠΑ Λεμεσού) ενώ για τις περιοχές της υπαίθρου οι εγγραφές διεξάγονται από 8:30 π.μ.- 2:30 μ.μ., στα Γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων και από τις 5:30 μ.μ. – τις 7:30 μ.μ., στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Λεμεσού.

Για την Επαρχία Πάφου και τις περιοχές της πόλης εγγραφές μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ – 2:30 μ.μ. και  5:00 μ.μ. – 7:00 μ.μ, στα Γραφεία της  Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Πάφου και για τις υπόλοιπες περιοχές από 5:00 μ.μ. μέχρι 7:00 μ.μ., στους κατά τόπους Σταθμούς / Υποσταθμούς.

Για το Δήμο Παραλιμνίου εγγραφές από 8:30 π.μ – 2:30 μ.μ. και 6:30 μ.μ. – 8:30 μ.μ., στα Γραφεία της  Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Αμμοχώστου και για τις υπόλοιπες περιοχές κατά τις ώρες 6:30 μ.μ.- 8:30 μ.μ., στους κατά τόπους Σταθμούς /Υποσταθμούς / Δήμους / Κοινότητες.

Όλοι όσοι θα προσέρχονται για εγγραφή, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το Δελτίο της Πολιτικής τους Ταυτότητας.

Από την υποχρέωση υπηρεσίας στη Δύναμη εξαιρούνται τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι Δικαστές, τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, τα μέλη της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, οι Γενικοί Διευθυντές στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευθυντής της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι κυβερνητικών Τμημάτων ή άλλων κρατικών υπηρεσιών, οι Διευθυντές των Οργανισμών Δημόσιου Δικαίου και τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου και των Επαρχιακών Συμβουλίων Πολιτικής Άμυνας.

Εξαιρούνται και οι κληρικοί και όσοι υπηρετούν σε μόνιμη βάση στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, στον Κυπριακό Στρατό, στην Εθνική Φρουρά, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ή στις φυλακές.

Επίσης εξαίρεσης τυγχάνουν “όσοι εκτελούν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά, όσοι εκτέλεσαν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά και ανήκουν σε κλάσεις της Εθνικής Φρουράς που δεν έχουν απολυθεί από την εφεδρεία της και όσοι λόγω ειδικών προσόντων είναι κατά οποιοδήποτε τρόπο ενταγμένοι στην εφεδρεία ή σε άλλες μονάδες της Εθνικής φρουράς, εκτός από τα πρόσωπα στα οποία γίνεται ειδική αναφορά στην περί Εθνικής Φρουράς νομοθεσία ή στα οποία, δυνάμει της περί Εθνικής Φρουράς νομοθεσίας έχει χορηγηθεί εξαίρεση ή αναστολή από την υποχρέωση υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά”.

Εξαιρούνται και τα πρόσωπα, τα οποία υπηρετούν σε υπηρεσία η οποία κηρύχθηκε «Ουσιώδης Υπηρεσία» με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου και τα οποία ορίζονται για την εφαρμογή του σχεδίου πολιτικής άμυνας της εν λόγω Υπηρεσίας, στα οποία έχουν ανατεθεί ευθύνες και υποχρεώσεις, σύμφωνα με τους Κανονισμούς, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων εχθρικών ενεργειών.

Διευκρινίζεται ότι, όλοι όσοι ανήκουν στις πιο πάνω ομάδες, οφείλουν να προσέλθουν κανονικά για εγγραφή προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ακολούθως θα παραχωρηθεί, σε όσους πληρούν τα κριτήρια, εξαίρεση από την υποχρέωση υπηρεσίας στη Δύναμη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υπόχρεοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΠΕΔΠΑ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22403470, στο ΠΕΔΠΑ Λεμεσού στο 25811024, στο ΠΕΔΠΑ Λάρνακας στον αριθμό 24802034, στο ΠΕΔΠΑ Πάφου στο 26818470 και στο ΠΕΔΠΑ Αμμοχώστου στο τηλέφωνο 23815151.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy