Καδής: Επιτακτική η επαναξιολόγηση της χαρουποκαλλιέργειας σε συστηματική βάση

Επιτακτική είναι η επαναξιολόγηση της χαρουποκαλλιέργειας σε συστηματική βάση και η περαιτέρω ανάπτυξη τεχνογνωσίας στο πεδίο της καλλιέργειας και της μεταποίησης, είπε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Επιτακτική είναι η επαναξιολόγηση της χαρουποκαλλιέργειας σε συστηματική βάση και η περαιτέρω ανάπτυξη τεχνογνωσίας στο πεδίο της καλλιέργειας και της μεταποίησης, είπε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Επιτακτική είναι η επαναξιολόγηση της χαρουποκαλλιέργειας σε συστηματική βάση και η περαιτέρω ανάπτυξη τεχνογνωσίας στο πεδίο της καλλιέργειας και της μεταποίησης, είπε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής.

Σε χαιρετισμό του, σε ημερίδα που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών με τίτλο «Γενετικοί, αγροπεριβαλλοντικοί και τεχνολογικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τη σύσταση και την ποιότητα στο χαρούπι και στα προϊόντα μεταποίησης του», ο κ.  Καδής είπε ότι η στροφή στην χαρουποκαλλιέργεια επιβάλλεται και από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αποτυπώνονται στην Πράσινη Συμφωνία και ειδικότερα στην «Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα» και στη νέα Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», οι οποίες αποσκοπούν σε ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο διατροφικό κύκλο, που θα ωφελεί την υγεία των ανθρώπων, θα ανταμείβει ικανοποιητικά παραγωγούς και εμπόρους, ενώ παράλληλα θα προστατεύει το περιβάλλον.

Η χαρουποκαλλιέργεια, σημείωσε, είναι απόλυτα συμβατή με τις στρατηγικές αυτές γιατί έχει περιορισμένες απαιτήσεις σε εισροές φυτοπροστασίας, λίπανσης και άρδευσης, παράγοντας που της προσδίδει χαρακτηριστικά αειφορίας.

«Πέραν από την αγροπεριβαλλοντική αξία της χαρουποκαλλιέργειας, ανεξάντλητη είναι και η προοπτική μεταποίησης του χαρουπιού για την παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής, γαστρονομικής και φαρμακευτικής αξίας. Η ανάπτυξη τέτοιων προϊόντων αυξάνει την αξία και ανταγωνιστικότητα των κυπριακών προϊόντων στο διεθνές εμπόριο», πρόσθεσε.

Ο κ. Καδής είπε ότι το Υπουργείο του αποδίδει τεράστια σημασία στην προώθηση καλλιεργειών προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες της Κύπρου, στο πλαίσιο της αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης και της προσαρμογής στις συνθήκες που επιφέρει η παγκόσμια κλιματική αλλαγή.

Η χαρουπιά, σημείωσε, αποτελεί αναμφίβολα μοναδικό γενετικό πόρο, με μακρά παράδοση προσαρμογής σε εδαφοκλιματικές συνθήκες όπου δύσκολα ευδοκιμούν άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες.

«Για αιώνες, η κυπριακή ύπαιθρος καλυπτόταν από σημαντικές εκτάσεις με χαρουπώνες, που δημιουργήθηκαν από τους κύπριους αγρότες με την επιλογή και τον εμβολιασμό άγριων δέντρων. Η χαρουπιά διασυνδέθηκε άμεσα με το αγροπεριβαλλοντικό ανάγλυφο της Κύπρου καθώς και με την ιστορία και παράδοση των τοπικών κοινοτήτων. Η συλλογή και εξαγωγή χαρουπιών αποτέλεσε διαχρονικά μια από τις σημαντικότερες πηγές γεωργικού εισοδήματος», σημείωσε.

Η Κύπρος, συνέχισε, εδραιώθηκε ως μια εκ των κυριότερων παραγωγικών χωρών και το κυπριακό χαρούπι απολάμβανε μεγάλης εκτίμησης για την ποιότητά του. Παράλληλα, πρόσθεσε, η μεταποίηση των χαρουπιών προσέδιδε πρόσθετο εισόδημα στις τοπικές κοινωνίες και συνέβαλλε στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών του πληθυσμού με προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας.

Μετά την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε ο Υπουργός, η στροφή της κυπριακής γεωργίας σε εντατικές καλλιέργειες υψηλών εισροών, με μεγάλες απαιτήσεις σε άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία, σήμανε μια περίοδο εγκατάλειψης και υποβάθμισης της χαρουποκαλλιέργειας και επέφερε δραματική μείωση στον όγκο εξαγωγών του προϊόντος και των υποπροϊόντων του.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy