Η Βουλή αποφασίζει την Πέμπτη για αλλαγές στις εξετάσεις τετραμήνων

Με τη μορφή του κατεπείγοντος προωθούνται αύριο Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση οι κανονισμοί που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας για τις εξετάσεις τετραμήνων.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας προτείνει μείωση της βαρύτητας της γραπτής εξέτασης του δεύτερου τετραμήνου της σχολικής χρονιάς 2022-2023 από 40% σε 20%, με νομοθετική ρύθμιση. Προβλέπεται επίσης μείωση της εξεταζόμενης ύλης στο 60% της διδαχθείσας.

Το σκεπτικό πίσω από την κατάθεση της συγκεκριμένης πρότασης από το Υπουργείο είναι η μείωση της ανησυχίας μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών που με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των μαθητών αναμένεται να συμβάλουν στη μεγιστοποίηση των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Περαιτέρω, συστάθηκε μηχανισμός παρακολούθησης της εφαρμογής του πλαισίου μάθησης και των εσωτερικών διαδικασιών όσον αφορά στην εποπτεία της θεματοθέτησης και του ελέγχου του βαθμού δυσκολίας των εξεταστικών δοκιμίων, ενώ δόθηκαν οδηγίες από το αρμόδιο υπουργείο για σωστή αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου και περιορισμό των εκδηλώσεων στον σχολικό χρόνο.

 

Διεύρυνση ευέλικτου ωραρίου δημοσίων υπαλλήλων

Παράλληλα η Ολομέλεια θα κληθεί να αποφασίσει για τη διεύρυνση του ωραρίου εργασίας στη δημόσια υπηρεσία, ώστε να αμβλυνθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Ειδικότερα με τροποποιητικούς κανονισμούς που έχουν κατατεθεί διευρύνεται το ωράριο εργασίας στη δημόσια υπηρεσία κατά μισή ώρα πιο νωρίς σε σχέση με τα ισχύοντα.  Παράλληλα διευρύνεται το ελαστικό ωράριο εργασίας, από μία ώρα που προβλέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε μία και μισή ώρα, από τις 7.00 π.μ./8.30 π.μ. έως τις 2.30 μ.μ./4.00 μ.μ.

Προβλέπεται επίσης η διεύρυνση του ελαστικού ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων της Βουλής των Αντιπροσώπων, από μισή ώρα που προβλέπεται με βάση τα ισχύοντα, σε μία ώρα. Επίσης η αποκοπή του οφειλόμενου ελλειμματικού χρόνου εργασίας υπαλλήλου από τις απολαβές του ή η αφαίρεση του χρόνου αυτού από την άδεια ανάπαυσής του θα πραγματοποιείται στο τέλος του ημερολογιακού έτους, αντί σε δεκαπενθήμερη βάση όπως ισχύει σήμερα.

Η προτεινόμενη διεύρυνση του ωραρίου εργασίας στη δημόσια υπηρεσία έχει ως στόχο να συμβάλει στη μείωση της τροχαίας κίνησης που παρατηρείται κατά τις ώρες έναρξης και λήξης της εργασίας των δημόσιων υπαλλήλων, καθότι αυτή θα καταμεριστεί σε ευρύτερο χρονικό διάστημα.

Προς έγκριση ο πρώτος συμπληρωματικός προϋπολογισμός

Εξάλλου, για έγκριση οδηγείται επίσης αύριο Πέμπτη, στην Ολομέλεια, ο πρώτος συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2023 ύψους €75 εκατομ.

Η δημοσιονομική επίπτωση που αναμένεται να προκύψει από τον υπό αναφορά συμπληρωματικό προϋπολογισμό ανέρχεται στο 0,26% του ΑΕΠ.

Οι πρόσθετες πιστώσεις αφορούν επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος στο πλαίσιο πρόσθετου πακέτου μέτρων για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και του τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας για αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων που αφορούν στην περίοδο τιμολόγησης Ιανουαρίου-Απριλίου 2023 (€54 εκατομ.).

Αφορούν επίσης τη φιλοξενία Ουκρανών προσφύγων που αφίχθησαν στη Δημοκρατία και αιτήθηκαν προσωρινή διαμονή για την περίοδο Νοεμβρίου 2022-Φεβρουαρίου 2023 και ασυνόδευτων ανηλίκων σε ξενοδοχειακές μονάδες ή άλλα καταλύματα για την περίοδο Οκτωβρίου 2022-Φεβρουαρίου 2023 (€6 εκατομ.).

Ακόμα φιλοξενία Ουκρανών προσφύγων που αφικνούνται στη Δημοκρατία και αιτούνται προσωρινή διαμονή και ασυνόδευτων ανηλίκων σε ξενοδοχειακές μονάδες ή άλλα καταλύματα για την περίοδο Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2023 (€15 εκατομ.).

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy