Χάπι Pfizer: Αρχίζει η διάθεση του στην Κύπρο – Όλες οι πληροφορίες

Όλες οι πληροφορίες

Όλες οι πληροφορίες

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι από 13 Μαΐου 2022, το φαρμακευτικό προϊόν Paxlovid (PF-07321332 150 mg/ ritonavir 100 mg) επικαλυμμένα δισκία θα είναι διαθέσιμο προς συνταγογράφηση μέσω του συστήματος πληροφορικής του ΓεΣΥ σε ασθενείς με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη (PCR ή Rapid Ag Test) ήπια ή μέτρια νόσο COVID-19, που δεν χρήζουν νοσηλείας λόγω σοβαρής ή κρίσιμης νόσου COVID-19, εντός 5 ημερών από την ημερομηνία έναρξης των συμπτωμάτων ή την ημερομηνία διενέργειας τεστ (όποιο έχει συμβεί πρώτο) και με τουλάχιστον έναν παράγοντα κινδύνου.

Οι θεράποντες ιατροί πριν τη συνταγογράφηση, θα καλούνται να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο που θα αναρτηθεί στο Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συνταγογράφηση θα γίνεται μόνο σε όσους ασθενείς θα πληρούν τα κριτήρια που τέθηκαν από την ad-hoc Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας για τη δημιουργία και εφαρμογή των σχετικών πρωτοκόλλων που αφορούν στη φαρμακευτική αγωγή κατά της COVID-19.

Η συνταγογράφηση του Paxlovid θα μπορεί να γίνεται από τους πιο κάτω ιατρούς:
• Προσωπικούς Ιατρούς ενηλίκων
• Παθολόγους
• Ιατρούς με Εξειδίκευση στην Λοιμωξιολογία
• Πνευμονολόγους
• Αιματολόγους
• Παθολόγους- Ογκολόγους
• Καρδιολόγους
• Νεφρολόγους
• Νευρολόγους
• Ρευματολόγους
• Ενδοκρινολόγους
• Γηρίατρους
• Γαστρεντερολόγους
• Ογκολόγους-Ακτινοθεραπευτές

Το φαρμακευτικό προϊόν Paxlovid θα είναι διαθέσιμο μόνο από τα εξής νοσοκομειακά φαρμακεία του ΟΚΥπΥ: Γενικά Νοσοκομεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου και Νοσοκομεία Τροόδους και Πόλεως Χρυσοχούς.
Επισημαίνεται επίσης ότι ΔΕΝ θα πρέπει να εισπράττεται συμπληρωμή (1€) για το φαρμακευτικό προϊόν Paxlovid.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το Paxlovid:
Το φαρμακευτικό προϊόν Paxlovid φέρει άδεια κυκλοφορίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).
Απαιτείται όπως συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (SmPC) αναφορικά με τις αντενδείξεις, ειδικές προειδοποιήσεις/ προφυλάξεις και αλληλεπιδράσεις του Paxlovid με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα.
Το SmPC καθώς και όλες οι σχετικές πληροφορίες για το προϊόν είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/paxlovid#product-information-section
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών με το φάρμακο Paxlovid
Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας με ηλεκτρονική υποβολή στο σύνδεσμο Κίτρινη Κάρτα ή στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Τηλ: +357 22608607
Φαξ: + 357 22608669
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy