Χαιρετισμός Αναστασιάδη στην 41η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών

Τον χαιρετισμό του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη ανέγνωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ανδρέας Ζαχαριάδης

Τον χαιρετισμό του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη ανέγνωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ανδρέας Ζαχαριάδης

Τον χαιρετισμό του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη ανέγνωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ανδρέας Ζαχαριάδης, στην 41η Ετήσια Γενική Συνέλυση της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών.

Διαβάστε αυτούσιo τον χαιρετισμό:

Εκ μέρους του Εξοχότατου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη μεταφέρω τους εγκάρδιους χαιρετισμούς του.

Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο και τα μέλη της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών για την πρόσκλησή σας να χαιρετίσω την ετήσια σας Γενική Συνέλευση.

Συγχαίρω την Οργάνωση σας και εκφράζω την εκτίμηση μου για τη διαχρονική προσφορά της προς τους συμπολίτες μας με οπτική αναπηρία και για το πλούσιο έργο το οποίο επιτελεί σε όλους τους τομείς που αφορούν τη ζωή τους.

Αναμφισβήτητα, τα άτομα με οπτική αναπηρία στην Κύπρο έχουν το δικαίωμα για ισότιμη και ενεργό συμμετοχή στην κοινωνική ζωή του τόπου μας. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει τις ευκαιρίες και τα εφόδια ώστε να ενδυναμώνει τα άτομα να πραγματώνουν τη συμμετοχή τους αυτή.

Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και η καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων, αποτέλεσε και αποτελεί προτεραιότητα μας. Κι αυτό αποδεικνύεται από την Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία για το 2018-2028 που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο 2017, καθώς και από τα τριετή Εθνικά Σχέδια Δράσης που συγκεντρώνουν και αποτυπώνουν όλες τις δράσεις, όλων των κρατικών υπηρεσιών, που εξυπηρετούν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τα άτομα με αναπηρίες. Χωρίς να ισχυριζόμαστε ότι καλύπτουμε όλες τις ανάγκες σε όλους τους τομείς ζωής, είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε ότι προωθούνται πολλές και σημαντικές δράσεις, όπως φαίνεται και από το τρέχον Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία για το 2021-2023, που περιλαμβάνει 135 δράσεις προς υλοποίηση από οκτώ Υπουργεία και τρία Υφυπουργεία, στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της απασχόλησης, της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού, της προσβασιμότητας στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, της προσβασιμότητας στις μεταφορές, της προσβασιμότητας στην πληροφόρηση, κ.ά.

Για την ενδυνάμωση των ατόμων με οπτική αναπηρία και τη διευκόλυνση της ζωής τους, εξαιρετικά σημαντικά εφόδια θεωρούμε τη μηνιαία χορηγία τυφλών, το μηνιαίο επίδομα διακίνησης, το αναπηρικό επίδομα για τους λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, την επιχορήγηση κατ’ οίκον φροντίδας, την επιχορήγηση αγοράς αυτοκινήτου, την επιχορήγηση της αγοράς ποικιλίας τεχνικών μέσων και εξοπλισμού υποστηρικτικής τεχνολογίας όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ειδικά λογισμικά προγράμματα, τηλεοράσεις κλειστού κυκλώματος, κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές.

Η ενδυνάμωση επίσης της Οργάνωσης σας για να παρέχει η ίδια υπηρεσίες προς τα μέλη της, συμπληρώνοντας τον ρόλο του κράτους, επιτυγχάνεται μέσω της επιχορήγησης διαφόρων προγραμμάτων. Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών, μέσω της παροχής χορηγίας από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες εργοδοτεί Κοινωνικούς Συνοδούς για την εξυπηρέτηση των τυφλών σε όλες τις πόλεις. Μέσω των προγραμμάτων αυτών επωφελούνται πέραν των 750 μελών της Οργάνωσης σας, οι οποίοι, με τις υπηρεσίες του συνοδού διευκολύνονται και ενθαρρύνονται όχι μόνο για εξυπηρέτηση τους σε υπηρεσίες, αλλά και γενικότερα για διακίνηση, δραστηριοποίηση, κοινωνικοποίηση, συμμετοχή και ενσωμάτωση.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας παρέχεται επίσης χορηγία προς την Οργάνωσή σας, η οποία ανέρχεται στα €10.000 ετησίως, ποσό το οποίο καλύπτει μέρος των δαπανών για τη λειτουργία των προγραμμάτων «Υπηρεσίες Ενημέρωσης και Πληροφόρησης Τυφλών» και «Ψηφιακές βιβλιοθήκες και βιβλιοθήκες Μπρέηλ».

Για την ένταξη στην απασχόληση, ο Νόμος περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα έχει δώσει την ευκαιρία σε δεκάδες άτομα με οπτική αναπηρία που διέθεταν τα απαιτούμενα προσόντα να διοριστούν στο δημόσιο. Ευκαιρίες για εργοδότηση στον ιδιωτικό τομέα δόθηκαν μέσω των Σχεδίων Παροχής Κινήτρων σε Επιχειρήσεις για Εργοδότηση Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και μέσω του Σχεδίου Επιχορήγησης Μικρών Μονάδων για Αυτοεργοδότηση, σε οποιοδήποτε βιώσιμο επαγγελματικό τομέα.

Έχοντας υπόψη όμως το υψηλό ποσοστό ανεργίας των τυφλών, αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να προωθηθούν πρόσθετες θετικές δράσεις ένταξης στην ανοικτή αγορά εργασίας και αναμένουμε ότι με την εφαρμογή του νόμου για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων, θα δοθεί η ευκαιρία όχι μόνο για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και για την ενδυνάμωση των τυφλών και άλλων ατόμων με αναπηρίες μέσω της κατάρτισης και της επιχειρηματικής συμβουλευτικής, να ενταχθούν, είτε ως εργαζόμενοι είτε και ως επιχειρηματίες, σε νέες κοινωνικές επιχειρήσεις.

Στον τομέα της υποστήριξης στην ανεξάρτητη διαβίωση, μία από τις έντεκα κατοικίες υποστηριζόμενης διαβίωσης που έχουν δημιουργηθεί κατά το 2020 και 2021, έχει ανατεθεί μέσω δημόσιου διαγωνισμού στην Οργάνωση σας και εξυπηρετεί τέσσερα άτομα με οπτική αναπηρία στη Λευκωσία, παρέχοντας υποστηρικτικές υπηρεσίες φροντίδας, ψυχαγωγίας, συνοδείας, ψυχολογικής στήριξης, κοινωνικοποίησης, με στόχο τη διαρκή εξέλιξη και πρόοδο των ενοίκων, την ενίσχυση των κοινωνικών και άλλων τους δεξιοτήτων, την περαιτέρω εκπαίδευση και ανάπτυξή τους με βάση τα ταλέντα και τις προτιμήσεις τους, τη βελτίωση και τη διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου ποιότητας της ζωής τους.

Πολλά είναι ακόμα αυτά για τα οποία πρέπει να συνεργαστούμε για να επιτύχουμε. Η διαβούλευση που έχει ξεκινήσει με το αναπηρικό κίνημα για τη διαμόρφωση μιας νέας νομοθεσίας και την επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγήσει σε νέες υπηρεσίες, όπως του Προσωπικού Βοηθού και του Συμβούλου. Επίσης, το πιλοτικό πρόγραμμα που έχει ήδη ανατεθεί στην Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Λήψης Αποφάσεων, θα ενισχύσει τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για μια νέα νομοθεσία για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες σε υπηρεσίες υποστήριξης λήψης αποφάσεων.

Προσβλέπουμε στην εποικοδομητική συνεργασία των κρατικών υπηρεσιών και των οργανώσεων, τις οποίες θεωρούμε πολύτιμους συμβούλους. Η άποψη των άμεσα ενδιαφερομένων πολιτών είναι η πρώτη που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, για κάθε κρατική δράση, στο πλαίσιο πάντα των δυνατοτήτων του κράτους.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ για ακόμα μία φορά την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών για το ρόλο της στην προβολή και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των μελών της. Τα βιώματα και οι εμπειρίες σας αποτελούν πολύτιμο σύμβουλο για τη διεκδίκηση των κατάλληλων μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη και ενδυνάμωση όσων χρειάζονται τέτοια υποστήριξη.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέλευση σας και στα έργα σας.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy