Ανεφάρμοστος από 2018 ο νόμος για παιδικά καθίσματα σε λεωφορεία

Πάει στην Ολομέλεια για αναστολή μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου

Πάει στην Ολομέλεια για αναστολή μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου

Το θέμα της υποχρεωτικής εγκατάστασης και χρήσης παιδικών καθισμάτων στα λεωφορεία που εκτελούν σχολικές εκδρομές οδηγείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Πρόκειται για νομοθεσία η οποία παραμένει ανεφάρμοστη από το 2018 προνοεί την υποχρεωτική εγκατάσταση και χρήση συστήματος συγκράτησης (καθίσματα) για παιδιά κάτω των 6 ετών κατά τη μεταφορά τους με λεωφορείο για σκοπούς σχολικών εκδρομών ή οργανωμένων σχολικών δραστηριοτήτων.

Η επιτροπή Μεταφορών, όπως αναφέρει σε έκθεσή της, «για λόγους που προκύπτουν από τη σημασία και τον σκοπό της υπό αναφορά πρότασης νόμου, έκρινε σκόπιμη την κατά προτεραιότητα συζήτησή τηςσύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ειδικότερα, για τη συζήτηση της πρότασης νόμου ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία συζήτησης όσον αφορά τα προνοούμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων στάδια συζήτησης, αλλά για σκοπούς επίσπευσης της όλης διαδικασίας τα εν λόγω στάδια έχουν συμπτυχθεί».

Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αναφέρεται είναι η αναστολή μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 των διατάξεων του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, οι οποίες προβλέπουν για την υποχρεωτική πρόσδεση παιδιώνκάτω των 6 ετών με συστήματα συγκράτησης για παιδιά κατά τη μεταφορά τους με λεωφορείο για σκοπούς σχολικής εκδρομής ή άλλων οργανωμένων σχολικών δραστηριοτήτων.

«Η ανάγκη αναστολής των σχετικών διατάξεων της υπό τροποποίηση νομοθεσίας προέκυψε στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης εξέτασης του θέματος με τίτλο “Τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για υποχρεωτική εγκατάσταση και χρήση παιδικών καθισμάτων στα λεωφορεία που εκτελούν σχολικές εκδρομές” σε συνεδρίαση της επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου 2022, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι οι εν λόγω διατάξεις παραμένουν ανεφάρμοστες, λόγω έλλειψης επαρκούς αριθμού λεωφορείων τα οποία να πληρούν τα κριτήρια της εν λόγω νομοθεσίας».

Η συζήτηση της πρότασης νόμου κατά προτεραιότητακρίθηκε απαραίτητη, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα νηπιαγωγεία να πραγματοποιήσουν προγραμματισμένες σχολικές δραστηριότητες εκτός των σχολικών μονάδων με τη χρήση των υφιστάμενων συστημάτων συγκράτησης των λεωφορείων, πριν από τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Η πρόταση νόμου προβλέπει την υποχρεωτική χρήση των υφιστάμενων συστημάτων συγκράτησης που διαθέτουν τα λεωφορεία για τη μεταφορά των εν λόγω παιδιών με την υποχρεωτική παρουσία ενήλικα συνοδού καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς εφαρμογής των συστημάτων αυτών.

Η επιτροπή Μεταφορών αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Μαρίνος Μουσιούττας και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο. 

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Καταληκτικά σημειώνεται πως η επιτροπή αναμένει από την εκτελεστική εξουσία ότι θα υλοποιήσει σχετικό σχέδιο μερικής επιδότησης των επιχειρήσεων λεωφορειούχων για την αγορά συστημάτων συγκράτησης για παιδιά, ως η σχετική ενημέρωση την οποία η επιτροπή έλαβε από το αρμόδιο υπουργείο, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται τα νηπιαγωγεία με ασφάλεια.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy