Αιτήσεις για νέες άδειες αγροτικού ταξί

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των αδειών οδικής χρήσης

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των αδειών οδικής χρήσης

Το Συμβούλιο της Αρχής Αδειών ανακοινώνει ότι, με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου (3) του άρθρου 5 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου, (Ν. 9/82) δέχεται αιτήσεις για τη χορήγηση δύο (2) νέων αδειών οδικής χρήσης αγροτικού ταξί με έδρα την κοινότητα Μανδριών.

Οι άδειες οδικής χρήσης που θα χορηγηθούν θα διέπονται από τον ακόλουθο όρο:

Τα αδειούχα οχήματα θα παραμένουν καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο στην έδρα τους για να εξυπηρετούν τις επιβατικές ανάγκες του κοινού, εκτός του χρόνου κατά τον οποίο είναι μισθωμένα.

Η Αρχή Αδειών θα λάβει υπόψη, πέραν των όσων προβλέπονται από το Νόμο, και τα πιο κάτω:

Ο αιτητής να είναι μόνιμος κάτοικος της κοινότητας Μανδριών.

Ο αιτητής να είναι κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδηγού στην κατηγορία «Ταξί».

Το όχημα το οποίο θα εγγραφεί να μην είναι πέραν των πέντε (5) ετών.

Αποκλείεται από την αξιολόγηση άτομο, φυσικό ή νομικό, το οποίο συνδέεται με υφιστάμενες άδειες οδικής χρήσης.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Πάφου από τις 10 Αυγούστου 2022 μέχρι 02 Σεπτεμβρίου 2022, αμφότερων των ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy