Αυξημένες κατά 3,2% οι μέσες ακαθάριστες απολαβές των υπαλλήλων το 2021

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων για το 2021 αυξήθηκαν κατά 3,2% σε σχέση με το 2020

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων για το 2021 αυξήθηκαν κατά 3,2% σε σχέση με το 2020

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων για το 2021 αυξήθηκαν κατά 3,2% σε σχέση με το 2020 στις €2.067, ενώ ανήλθαν στο υψηλότερο σημείο της τελευταία δεκαετίας.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία την Πέμπτη, σε ονομαστικούς όρους, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές έχουν αυξηθεί κατά 3,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε πραγματικούς όρους (αποπληθωρίζοντας με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) η αύξηση είναι 0,7%. Οι διάμεσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων ήταν €1.614.

Οι απολαβές των υπαλλήλων ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2012, της χρονιάς πριν από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο όταν οι μέσες ακαθάριστες απολαβές ήταν στα €1.988 και οι διάμεσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές στα €1.611. Από το 2013 και έπειτα οι απολαβές σημείωσαν καθοδική πορεία για να ανακάμψουν ξανά το 2017.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, κυμαίνονται μεταξύ €913 στον τομέα της Γεωργίας, Θήρας και Δασοκομίας και €3,697 στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων.

Σχετικά με την εκατοστιαία κατανομή των εργαζομένων κατά ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές, το υψηλότερο ποσοστό (14,5%) παρατηρείται στους υπαλλήλους που λαμβάνουν μεταξύ 1000 και 1249 ευρώ.

Ο Μέσος όρος των μηνιαίων απολαβών υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των ακαθάριστων απολαβών προτού αφαιρεθούν οποιεσδήποτε συνεισφορές στα υποχρεωτικά ταμεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το σύνολο των υπαλλήλων που έλαβαν τις απολαβές αυτές. Πηγή των στοιχείων είναι το αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται σε ετήσια βάση.

Οι Απολαβές των υπαλλήλων περιλαμβάνουν το βασικό μισθό, το τιμαριθμικό επίδομα, απολαβές υπερωριών, το Ταμείο Αδειών, οποιαδήποτε επιδόματα έλαβαν οι υπάλληλοι κατά την περίοδο αναφοράς, καθώς επίσης και αναδρομικές πληρωμές.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy