Αδήλωτοι εργαζόμενοι και εργοδότης εντοπίστηκαν σε ελέγχους στην εκπαίδευση

Αδήλωτοι εργαζόμενοι και εργοδότης εντοπίστηκαν σε ελέγχους

Αδήλωτοι εργαζόμενοι και εργοδότης εντοπίστηκαν σε ελέγχους

Η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας σε στοχευμένες επιθεωρήσεις σε παγκύπρια βάση που διενήργησε τον Οκτώβριο στον τομέα της εκπαίδευσης εντόπισε έξι αδήλωτους αυτοεργοδοτούμενους, έναν αδήλωτο εργοδότη και 15 αδήλωτους εργαζόμενους μισθωτους και εκδόθηκαν 17 Ειδοποιήσεις Διαπίστωσης Παράβασης και 17 Πράξεις Επιβολής Προστίμου ύψους €14.600.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, οι παραβάσεις διαπιστώθηκαν αφού πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 220 υποστατικά, όπου εντοπίστηκαν 104 εργοδότες και 116 αυτοτελώς εργαζόμενοι. Το σύνολο των εργαζομένων που εντοπίστηκαν ήταν 429 (64 άντρες και 365 γυναίκες) από τους οποίους οι 387 ήταν Ελληνοκύπριοι, οι 32 πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι 10 Αλλοδαποί Τρίτων Χωρών.

Σκοπός της εκστρατείας ήταν η ευαισθητοποίηση όλων των απασχολούμενων στις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες σε ό,τι αφορά τις συνέπειες από την αδήλωτη εργασία και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας, αναφέρεται στις ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €500 πολλαπλασιαζόμενο επί επτά μήνες, εκτός αν αποδειχθεί από τη πλευρά του εργοδότη ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται επί τους πραγματικούς μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι στην παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή 77778577 γίνονται δεκτές ανώνυμες/επώνυμες καταγγελίες/πληροφορίες σε σχέση με αδήλωτη εργασία ή παραβίαση των όρων εργοδότησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy