Το σχέδιο «ενοίκιο έναντι δόσης» ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών για το σχέδιο ενοίκιο έναντι δόσης, κάνοντας ένα ακόμη βήμα στη διαδικασία για επικύρωσή του από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως αναφέρεται σε γραπτή δήλωση της Αναπληρώτριας Κυβερνητικής Εκπροσώπου Νιόβης Παρισσινού, η πρόταση προκύπτει μετά από τις διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.

«Πλέον η πρόταση παραπέμπεται στην αρμόδια αρχή που είναι ο έφορος κρατικών ενισχύσεων ως προβλέπουν οι σχετικές διαδικασίες για λήψη της τελικής επικύρωσης από τις αρμόδιες αρχές τις ΕΕ» σημειώνεται.

Επίσης, εγκρίθηκε το Σχέδιο Χορηγιών για «Ψηφιακή Αναβάθμιση των Επιχειρήσεων» το οποίο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου για την περίοδο 2021 – 2026 και θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου, κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του, ανέρχεται στα €10 εκατ., με δυνατότητα υποβολής προτάσεων για €14 εκατ. ώστε, εάν προκύψουν εξοικονομήσεις κατά την αξιολόγηση των προτάσεων, να έχουν την ευκαιρία οι επιλαχούσες επιχειρήσεις να ενταχθούν στο Σχέδιο.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του Σχεδίου είναι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου), καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει, απαραίτητα, ηλεκτρονικό εμπόριο ή/ και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών. Το Σχέδιο, περιλαμβάνεται επίσης στο Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία, στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο.

Τέλος, κατά τη σημερινή συνεδρία επικυρώθηκε η έγκριση του στρατηγικού σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 – 2027. Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, αναμένεται να διατεθούν ως δημόσια δαπάνη €454.855.295 εκ.

Το Σχέδιο Κανονισμών θα κατατεθεί στη Βουλή για έγκριση.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy