Στο ψηλότερο σημείο από το 1986 οι τιμές κατασκευαστικών υλικών τον Ιανουάριο

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Ιανουάριο 2023 ανήλθε στις 136,01 μονάδες (με βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 12,25% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία την Παρασκευή. Ο δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών τον Ιανουάριο 2023 βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο από το 1986 που τηρούνται στοιχεία στη Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σε σχέση με τον Ιανουάριο 2022, τον Ιανουάριο του 2023 καταγράφηκαν αυξήσεις στα ορυκτά κατά 27,15%, στα προϊόντα ορυκτών κατά 14,66%, στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά κατά 10,49%, στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη κατά 8,75% και στα μεταλλικά προϊόντα κατά 7,77%.

Σε σχέση και με τον Δεκέμβριο 2022, ο δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών αυξήθηκε κατά 1,79% τον Ιανουάριο 2023. Η κυριότερη αύξηση σημειώθηκε στα ορυκτά με 12,8%. Στις άλλες κύριες κατηγορίες οι αυξήσεις ήταν μικρότερες σε σχέση με τον Δεκέμβριο: τα προϊόντα ορυκτών αυξήθηκαν 3,22%, τα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά κατά 0,04% και τα ηλεκτρομηχανολογικά είδη κατά 0,08%. Αντίθετα, στα μεταλλικά προϊόντα σημειώθηκε μείωση 1,39% σε σχέση με τον Δεκέμβριο.

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών που ανέβηκε στις 136,01 μονάδες τον Ιανουάριο, βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο από το 1986 που τηρούνται σχετικά στοιχεία από τη Στατιστική Υπηρεσία. Με έτος βάσης το 2015 (=100), οι αυξήσεις την τελευταία τριετία στις κυριότερες κατηγορίες προϊόντων ήταν αλματώδεις.

Ενδεικτικά, ο μέσος όρος του δείκτη για τα ορυκτά το 2020 ήταν 99,14, το 2021 101,48, το 2022 113,44, ενώ τον Ιανουάριο 2023 ανήλθε σε 133,76. Επομένως σε σχέση με τον μέσο όρο του 2020, τον Ιανουάριο 2023 αυξήθηκαν κατά 34,9%.

Ο μέσος όρος στα προϊόντα ορυκτών ήταν το 2020 98,85, το 2021 100,76, το 2022 ανήλθαν σε 112,54, ενώ τον Ιανουάριο 2023 σε 120,79. Επομένως σε σχέση με τον μέσο όρο του 2020, τον Ιανουάριο 2023 αυξήθηκαν κατά 22,2%.

Στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά ο μέσος όρος το 2020 ήταν 100,29, το 2021 110,29, το 2022 129,08 και τον Ιανουάριο 2023 133,13. Επομένως σε σχέση με τον μέσο όρο του 2020, τον Ιανουάριο 2023 αυξήθηκαν κατά 32,7%.

Στα μεταλλικά προϊόντα, ο μέσος όρος το 2020 ήταν 104,95, το 2021 128,99, το 2022 159,60, ενώ τον Ιανουάριο 2023 έπεσε σε 155. Επομένως, και παρά τη μείωση σε σχέση με τον μέσο όρο του 2022, σε σχέση με τον μέσο όρο του 2020, τον Ιανουάριο 2023 αυξήθηκαν κατά 47,7%.

Ο μέσος όρος στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη ήταν το 2020 98,27, το 2021 106,31, το 2022 120,09 και τον Ιανουάριο 2023 123,4. Επομένως σε σχέση με τον μέσο όρο του 2020, τον Ιανουάριο 2023 αυξήθηκαν κατά 25,6%.

Συγκεντρωτικά, από το 2020 ο δείκτης τιμών τον Ιανουάριο 2023 είναι αυξημένος κατά 34,7% σε σχέση με το 2020, κατά 21,4% σε σχέση με το 2021 και κατά 3,6% σε σχέση με το 2022. Παρόλο που ο ρυθμός αύξησης μειώνεται, οι τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται σε ψηλά επίπεδα ρεκόρ.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy