Πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης €363 εκ. για τους πρώτους 2 μήνες του 2023

Πλεόνασμα παρουσιάζει η Γενική Κυβέρνηση ύψους €363 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία την Παρασκευή. Τα €363 εκ. αποτελούν το 1,3% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με πλεόνασμα €208,3 εκ. ή 0,8% του ΑΕΠ για την ίδια περίοδο του 2022.

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 αυξήθηκαν κατά €117,4 εκ. ή 8,1% και ανήλθαν στα €1.573,9 εκ. σε σύγκριση με €1.456,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά 9,1% ή €54 εκ. και ανήλθαν στα €645,3 εκ. σε σύγκριση με €591,3 εκ. το 2022. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €44,3 εκ., ή 9,4% και ανήλθαν στα €517,4 εκ. σε σύγκριση με €473,1 εκ. το 2022. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά13,5%, που αντιστοιχεί σε €18,5 εκ. και ανήλθε στα €155,6 εκ. σε σύγκριση με €137,1 εκ. το 2022. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά 75%, δηλαδή κατά €9,9 εκ. και ανήλθαν στα €23,1 εκ. σε σύγκριση με €13,2 εκ. το 2022.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε επίσης κατά 81,7% ή €44,6 εκ. και ανήλθε στα €99,2 εκ. σε σύγκριση με €54,6 εκ. το 2022. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €45 εκ. και ανήλθαν στα €84,5 εκ. σε σύγκριση με €39,5 εκ. το 2022 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €0,4 εκ. ή 2,6% και περιορίστηκαν στα €14,7 εκ. σε σύγκριση με €15,1 εκ. το 2022.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά 44,1% ή €46,8 εκ. και περιορίστηκαν στα €59,3 εκ. σε σύγκριση με €106,1 εκ. το 2022. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €7,2 εκ. (-8,8%) και περιορίστηκαν στα €74 εκ. σε σύγκριση με €81,2 εκ. το 2022.

Από την άλλη, τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 αυξήθηκαν κατά 16,3% ή €272,1 εκ. και ανήλθαν στα €1.936,9 εκ. σε σύγκριση με €1.664,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 24,4% ή €133,4 εκ. και ανήλθαν στα €678,9 εκ. σε σύγκριση με €545,5 εκ. το 2022, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά 30,1% και €108,4 εκ. και ανήλθαν στα €468,3 εκ. σε σύγκριση με €359,9 εκ. το 2022. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά 23,1% ή €110,9 εκ. και ανήλθαν στα €591,3 εκ. σε σύγκριση με €480,4 εκ. το 2022. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €27,6 εκ. (5,5%) και ανήλθαν στα €526,8 εκ. σε σύγκριση με €499,2 εκ. το 2022. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά  €4,2 εκ. (4,7%) και ανήλθαν στα €93,2 εκ. σε σύγκριση με €89 εκ. το 2022. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €0,5 εκ. ή 14,7% και ανήλθαν στα €3,9 εκ. σε σύγκριση με €3,4 εκ. το 2022.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά 13,1% ή €4,2 εκ. και περιορίστηκαν στα €27,8 εκ. σε σύγκριση με €32 εκ. το 2022. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €0,3 εκ. (2%) και περιορίστηκαν στα €15 εκ. σε σύγκριση με €15,3 εκ. το 2022.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy