Ο Fitch στο αναβάθμισε στο «Β-», την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Τράπεζας Κύπρου

Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της Τράπεζας Κύπρου (IDR) κατά δύο βαθμίδες, στο «Β+», από «Β-», προχώρησε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings, θέτοντας παράλληλα σε θετικό ορίζοντα τις προοπτικές της τράπεζας.

Ταυτόχρονα, ο οίκος αναβάθμισε την αξιολόγηση Βιωσιμότητας της τράπεζας στο «b+», από «b-».

Σχολιάζοντας την αναβάθμιση, η Τράπεζα Κύπρου τη χαρακτηρίζει «σημαντική εξέλιξη» καθώς η τράπεζα αναβαθμίστηκε κατά 2 βαθμίδες.

«Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει μεταξύ άλλων τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, λόγω της ολοκλήρωσης του Helix 3, αλλά και της οργανικής μείωσης των ΜΕΔ», προσθέτει.

Παράλληλα, η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι «η θετική προοπτική αντικατοπτρίζει τις βελτιωμένες προοπτικές για επαναλαμβανόμενα κέρδη για την τράπεζα λόγω υψηλότερων επιτοκίων και εξοικονόμησης κόστους από τη μείωση του εργατικού δυναμικού καθώς και από μια σταθερή βάση καταθέσεων».

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο οίκος Fitch, η αναβάθμιση της αξιολόγησης της Τράπεζας Κύπρου κατά δύο βαθμίδες αντικατοπτρίζει την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) 0,6 δισεκατομμυρίων ευρώ (όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) και περιουσιακών στοιχείων, που έχει κατασχέσει η τράπεζα, ύψους 0,1 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Προσθέτει ότι η πώληση ΜΕΔ (Helix 3) μαζί με την οργανική μείωση των απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων, βελτίωσε την ποιότητα του ενεργητικού της Τράπεζας Κύπρου, έχοντας ως αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά το επίπεδο του κεφαλαίου που βαρύνετέ από τα προβληματικά περιουσιακά στοιχεία (ΜΕΔ και κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία).

Η αναβάθμιση υποστηρίζεται επίσης από την άποψη του Fitch για την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, «ακόμη και υπό το φως των αυξανόμενων οικονομικών αβεβαιοτήτων».

Αναφορικά με τη θετική προοπτική της Τράπεζας Κύπρου, ο Fitch αναφέρει πως αυτή αντανακλά βελτιωμένες προοπτικές επαναλαμβανόμενων κερδών για την τράπεζα από έναν ισολογισμό λιγότερο επικίνδυνο και ισχυρά οφέλη από την αύξηση των επιτοκίων.

«Αναμένουμε επίσης ότι η κεφαλαιακή επιβάρυνση από τα καθαρά προβληματικά περιουσιακά στοιχεία θα μειωθεί περαιτέρω βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα», υπογραμμίζει.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy