Ο εκκαθαριστής της Λαϊκής Τράπεζας ζητά επαλήθευση χρέους από τους πιστωτές

Ο Εκκαθαριστής της Λαϊκής Τράπεζας με ανακοίνωσή του υπενθυμίζει τους πιστωτές να προβούν σε επαλήθευση της απαίτησής τους

Ο Εκκαθαριστής της Λαϊκής Τράπεζας με ανακοίνωσή του υπενθυμίζει τους πιστωτές να προβούν σε επαλήθευση της απαίτησής τους

Επαλήθευση χρέους από όσους πιστωτές έχουν απαιτήσεις από την Λαϊκή Τράπεζα ζητά με ανακοίνωσή του ο εκκαθαριστής της Τράπεζας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο Εκκαθαριστής της Εταιρείας, υπενθυμίζει τους πιστωτές που έχουν απαίτηση από την Εταιρεία, όπως προβούν σε επαλήθευση της απαίτησης τους.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει του Διατάγματος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ημερομηνίας 1 Ιουλίου 2022, η διαδικασία επαλήθευσης χρέους πιστωτών μπορεί να διεξαχθεί ηλεκτρονικά. Για την ηλεκτρονική υποβολή επαλήθευσης χρέους, οι πιστωτές καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://registration.appadvisory.eu/register(link is external) και ακολουθήσουν τις οδηγίες για υποβολή των στοιχείων τους ούτως ώστε να λάβουν μοναδικά στοιχεία πρόσβασης στην διαδικτυακή Πύλη Πιστωτών της εκκαθάρισης στην οποία θα υποβάλουν την απαίτηση τους.

Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι με Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2022, έχει εξασφαλιστεί παράταση της προθεσμίας μέσα στην οποία οι πιστωτές θα επαληθεύσουν τις οφειλές ή απαιτήσεις τους μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2022, ως επίσης και παράταση της προθεσμίας για εξέταση της επαλήθευσης χρέους κάθε πιστωτή από τον Εκκαθαριστή σε 150 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της κάθε επαλήθευσης χρέους.

Όλες οι σχετικές ανακοινώσεις αναφορικά με την εκκαθάριση θα αναρτώνται στην ειδικά διαμορφωμένη πύλη της εκκαθάρισης https://www.ips-docs.com/case/22WUC009CYP/Gn8@pXmv.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy