Διαγράφονται μη εισπράξιμα δημόσια ποσά ύψους σχεδόν €2,5 εκ. για το 2021

Διαγραφές ύψους σχεδόν €2,5 εκ. για το 2021 δημοσίευσε το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Διαγραφές ύψους σχεδόν €2,5 εκ. για το 2021 δημοσίευσε το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Διαγραφές ύψους σχεδόν €2,5 εκ. για το 2021 δημοσίευσε το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Το συνολικό ποσό που έχει διαγραφεί ανέρχεται στα €2.477.136,75, από το οποίο, ποσό ύψους €2.466.571,51 αφορά διαγραφές άνω των €1.000 και ποσό ύψους €10.565,24 αφορά διαγραφές κάτω των €1.000.

Οι διαγραφές έγιναν από την Τεχνική Επιτροπή Διαγραφών Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών, σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο, Ν.38(Ι)/2014.

Οι πιο πάνω διαγραφές δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, www.treasury.gov.cy

Πηγή: ΚΥΠΕ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy