Θεσμοί και συγκρούσεις

Του Νίκου Κατσουρίδη

Εδώ και δεκαπέντε χρόνια είμαστε μάρτυρες σύγκρουσης διαφόρων θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Προέδρου, Γενικής Εισαγγελίας, Βουλής, Ανωτάτου Δικαστηρίου, Κεντρικού Τραπεζίτη, Γενικού Ελεγκτή, Υπουργών, Γενικού Λογιστή, Επιτρόπων, Διεύθυνσης Κεντρικών Φυλακών, Αστυνομίας, Ρυθμιστές κ.ο.κ.  Κατά καιρούς έγιναν συγκρούσεις περίπου μεταξύ πολλών.  Θεωρώ ότι εκτός του ότι υπήρξαν συγκρούσεις σκοπιμότητας και συγκρούσεις διεκδίκησης αρμοδιοτήτων,  αρκετές προκύπτουν και από το γεγονός ότι έχουμε γεμίσει θεσμούς!  Αρκετοί μας προέκυψαν ως απόρροια αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και άλλοι δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία της Κυπριακής Πολιτείας.  Και όλα αυτά στο όνομα μιας συνεχούς προσπάθειας να αντιμετωπισθούν και περιορισθούν ή και παταχθούν τα κακώς έχοντα της Κυπριακής Πολιτείας και Κοινωνίας.  Παρενθετικά να αναφέρω ότι πλείστα όσα από τα κακώς έχοντα παρατηρούνται και στα υπόλοιπα κράτη, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών και άλλων αναπτυγμένων κρατών.  Αλλού πιο έντονα και αλλού πιο ήπια.  Το αναφέρω γιατί και τα κακώς έχοντα τα αντιγράψαμε και ορισμένα τα «βελτιώσαμε» από τα Κράτη που προϋπάρχουν για αιώνες του κυπριακού (μόλις 63 χρόνια ζωής η Κυπριακή Δημοκρατία και τι ζωής μάλιστα)  αλλά και πολλούς θεσμούς υιοθετήσαμε από δικές τους εισηγήσεις και εμπειρία.  Παρόλα τα πιο πάνω δεν νομίζω ότι το αποτέλεσμα της ύπαρξης και λειτουργίας αυτών των θεσμών ικανοποιεί το γενικό αίσθημα.  Είτε για υποκειμενικούς λόγους εκάστου θεσμού, είτε για αντικειμενικούς λόγους το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο  για την κοινωνία και ταυτόχρονα παρουσιάσθηκε το φαινόμενο της έντονης μεταξύ τους σύγκρουσης και αντιπαράθεσης ενίοτε σε βαθμό απαράδεκτο και η διαδικασία αυτή συνεχίζεται.  Τόσον της μεταξύ τους σύγκρουσης αλλά και της ίδρυσης και σύστασης νέων θεσμών για να αντιμετωπισθούν είτε τα παλιά αρνητικά φαινόμενα και οι συγκρούσεις μεταξύ τους, είτε νέα αρνητικά φαινόμενα.

Τα παραδείγματα που η κακή νομή αρμοδιοτήτων ή η βιαστική προώθηση και σύσταση οργάνων  δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι αρκετά.  Θα αναφέρω πολύ περιορισμένα ένα – δύο παραδείγματα.  Η κακή διανομή αρμοδιοτήτων έφερε κατά τη γνώμη μου τη σύγκρουση Αστυνομίας και Διεύθυνσης Κεντρικών Φυλακών με τα γνωστά αποτελέσματα.  Αυτές τις μέρες ως αποτέλεσμα προφανώς βιαστικών ενεργειών η Βουλή τρέχει να διορθώσει την ανεξέλεγκτη ισχύ η οποία παραχωρήθηκε σε συγκεκριμένο τμήμα της αστυνομίας, τους αποκληθέντες  «αδιάφθορους». Προβλέπω και νέα σύγκρουση μεταξύ Βουλής και Ανωτάτου για το «Πόθεν έσχες», όπως συνέβηκε και στο παρελθόν.

Και ενώ συμβαίνουν όλα τα πιο πάνω συνεχίζει η Κυπριακή Πολιτεία, Κυβέρνηση και Βουλή να συστήνουν νέους θεσμούς και όργανα.  Για παράδειγμα έχει ιδρυθεί η Αρχή Καταπολέμησης της Διαφθοράς.  Η οποία θα ασχολείται με ότι της καταγγελθεί και ήδη υπάρχουν πολλές καταγγελίες προς εξέταση, που θα απαιτήσουν μήνες και μήνες, ίσως και χρόνια.  Η Αρχή αυτή όμως ενώ θα ασχολείται με θέματα τα οποία μπορεί μεν να εξετάσει, να καταγράψει πορίσματα και εκθέσεις, δεν μπορεί να τελεσιδικήσει.  Είναι αναρμόδια.  Ως εκ του Συντάγματος, αρμόδια να αποφασίσει για τι δέον γενέσθαι παραμένει η Γενική Εισαγγελία.  Εκεί θα παραπέμπονται τα πορίσματα και οι εκθέσεις.  Ο καθένας αντιλαμβάνεται το τι θα προκύπτει κάθε φορά που ενδεχομένως σε  άλλα θα παραπέμπει μια έκθεση ή ένα πόρισμα και άλλα, θα αποφαίνεται η Εισαγγελία.  ΄Η θα κρίνει η Εισαγγελία ότι μια υπόθεση δεν τεκμηριώνεται για να προχωρήσει παρα κάτω.  Θα ακολουθούν νέες συγκρούσεις μεταξύ θεσμών.

Να δώσω ακόμα ένα παράδειγμα.  Θα συσταθεί το αποκληθέν  Γνωμοδοτικό Συμβούλιο.  Το οποίο θα εισηγείται προς τον Πρόεδρο τη Κυπριακής Δημοκρατίας, πρόσωπα προς διορισμό σε διάφορα όργανα των οποίων βέβαια ο διορισμός είναι Συνταγματικό δικαίωμα και αρμοδιότητα του Προέδρου. Αρα ο εκάστοτε Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί ή και όχι, οποιαδήποτε εισήγηση.  Αλλιώς, αν δηλαδή, για πολιτικούς λόγους, για λόγους άσκησης πίεσης από Κόμματα, ΜΜΕ και κοινή γνώμη θα υιοθετεί όλες τις εισηγήσεις, τότε θα είναι ως να υποκαθιστά τον ίδιο, το «Γνωμοδοτικό Συμβούλιο».  Δηλαδή Συνταγματικά κατοχυρωμένες εξουσίες και αρμοδιότητες του Προέδρου, αναλαμβάνονται από ένα συμβουλευτικό όργανο.  Οπόταν και πάλιν ο καθένας κατανοεί τι χαώδης θόρυβος και ατέλειωτες αντιπαραθέσεις μεταξύ πολλών θα δημιουργούνται οσάκις ο Πρόεδρος δεν υιοθετεί εισηγήσεις του εν λόγω Συμβουλίου.

Και ένα τελευταίο παράδειγμα.  Πρόσφατα το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την σύσταση ενός νέου συμβουλευτικού οργάνου.  Του «Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας».  Ενός οργάνου το οποίο υποδεικνύεται ως αναγκαίο από το 1993, επι Προεδρίας Γλαύκου Κληρίδη.  Τότε το είχε αποφασίσει ο Πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης και το είχε ναυαγήσει, για νομικούς λόγους, ο τότε Γενικός Εισαγγελέας Αλέκος Μαρκίδης.  Τώρα και μόνο με την εξαγγελία του άρχισαν οι αντιπαραθέσεις όχι για την αναγκαιότητα του αλλα τον ρόλο, τις αρμοδιότητες και τη σύνθεσης.  Ταυτόχρονα  εγείρονται και θέματα όπως ο φόβος μήπως συνιστά υποκατάσταση του Υπουργικού Συμβουλίου ή του Εθνικού Συμβουλίου ή και των δύο.  Η αντιπαράθεση συνεχίζεται και φοβάμαι ότι θα παρουσιάζεται και μετά την τελική έγκριση, σύσταση και λειτουργία του.

Πέραν από τα πολιτικά, νομικά και λειτουργικά θέματα που προκύπτουν με την ύπαρξη τόσων πολλών θεσμών και της βέβαιης αλληλοκάλυψης αρμοδιοτήτων και σφαιρών ενασχόλησης, άρα και συγκρούσεων υπάρχει και η οικονομική πτυχή.  Τι κοστίζουν όλοι αυτοί οι θεσμοί στο Κράτος;  Είναι το κόστος τους τελικά δικαιολογημένο και ωφέλιμο για το Κράτος και την Κοινωνία;  Και δεν είναι μόνο τα λειτουργικά τους έξοδα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.  Είναι και όλα τα επιπλέον έξοδα από αναθέσεις υποθέσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες.  Αστε που αρκετά τέτοια όργανα ήδη θέτουν θέμα προσλήψεων προσωπικού για να μπορούν να εργαστούν αποτελεσματικά.  Είναι καλό να υπάρχει περισσότερη προσοχή κάθε φορά που η Πολιτεία μας αποφασίζει τέτοια θέματα.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο, στην Daily.Cy